Regulament

                                       REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR


                         ORGANIZATE DE CATRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL


Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1. Concursurile sunt organizate si desfasurate de Compania de Evenimente Zurli SRL, societate comerciala din Romania, cu sediul in Mun. Bucuresti, Intr. Tudor Stefan, nr. 57, etaj, sector 1, avand Cod Fiscal nr. RO25472246, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5236/2009 (denumita in continuare “Organizator”).

1.2. Participantii la Concursuri sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursurilor (denumit in continuare "Regulament Oficial") si al actelor aditionale ce fac parte integranta din acesta, potrivit celor mentionate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web www.zurli.ro, blog mirelaretegan.ro si pe paginile de Facebook:

 

 • https://www.facebook.com/gascazurli/ - Gasca Zurli
 • https://www.facebook.com/Fetita.Zurli.Official -Fetita Zurli
 • https://www.facebook.com/Zdranganel - Zdranganel
 • https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli - Zana Buna
 • https://www.facebook.com/Vrajitoarea.Tura.Vura _ Tura Vura
 • https://www.facebook.com/ClopotelZurli/ - Clopotel
 • https://www.facebook.com/B%C4%83ie%C8%9Belul-Zurli-341888286206344/ Baietelul Zurli
 • https://www.facebook.com/vrajimaturica/ - Vrajimaturica
 • https://www.facebook.com/mirela.retegan – Mirela Retegan pagina personala
 • https://www.facebook.com/mirelareteganoficial/ - Mirela Retegan pagina oficiala
 • https://www.facebook.com/groups/mirelaretegan/ - Grup Fix la Fix
 • https://www.facebook.com/antrenorulparintilor/ - Antrenorul Parintilor
 • https://www.facebook.com/MagazinulZurli/ - Magazinul Zurli
 • https://www.facebook.com/TruliZurli/ - Truli
 • https://www.facebook.com/Luluajutordebucataraszurli/ - Bucatarasul Lulu
 • https://www.facebook.com/MultumescSupereroulZurli/ - Multumesc

fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, pe adresa de e-mail: contact@zurli.ro, pe intreaga durata a unui anumit Concurs potrivit celor mentionate in Articolul 3 sau in urma formularii unei solicitari in scris la adresa postala din Mun. Bucuresti, Intr. Tudor Stefan, nr. 57, etaj, sector 1.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prin acte aditionale prezentul Regulament Oficial, prin care va putea stabili specificul si conditiile fiecarui concurs, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Modificarile se vor anunta cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare sau in limita timpului disponibil anterior desfasurarii concursului. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe site-ul web www.zurli.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/gascazurli/ pe care se va desfasura concursul.


Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursurilor

2.1. Concursurile sunt organizate si se desfasoara in mediul online (www.zurli.ro) pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginilor Facebook Mirela Retegan (pagina personala si cea oficiala), Gasca Zurli, Fetita Zurli, Bucatarasul Lulu, Zana Buna, Vrajimaturica, Clopotel, Truli, Zdranganel, Baietelul Zurli, Vrajitoarea Tura Vura, Multumesc, Grupul Fix la Fix, Antrenorul Parintilor, Magazinul Zurli si prin intermediul aplicatei Facebook. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot scrie la adresa de e-mail: contact@zurli.ro sau la sediul Organizatorului Mun. Bucuresti, Intr. Tudor Stefan, nr. 57, etaj, sector 1 pe intreaga durata a Concursurilor, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.
2
Articolul 3. Durata Concursurilor

3.1. Durata fiecarui concurs desfasurat de catre Organizator va fi stabilita prin acte aditionale la prezentul Regulament, inclusiv intervalul orar. Acestea vor fi publicate in conformitate cu prevederile art. 1.4. Atunci cand in actele aditionale nu se vor specifica orele intre care se va desfasura un anumit concurs, se va considera intervalul orar 00:00 – 23:59.

3.2. Concursurile se vor desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, precum si in conformitate cu Termenii si Conditiile Facebook. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursurilor pe parcursul derularii acestora, dar nu inainte de a anunta acest lucru public cu cel putin 24 de ore inainte sau in limita timpului disponibil, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1. Concursurile sunt deschise participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni straini care au implinit varsta de 18 ani pana cel mai tarziu cu o zi inainte de data inceperii fiecarui concurs, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, membre ale comunitatii Facebook.

4.2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
iii. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Concurs;
iv. angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Concursului;
v. membrii familiilor angajatilor, colaboratorilor/agentilor mentionati la punctul iv. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursurilor, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial si ale actelor aditionale, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial si a actelor sale aditionale.
4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din respectivul Concurs.
4.6. Participarea la Concursuri este gratuita. Participantii la Concursuri sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursurilor. Inscrierea in Concurs.

5.1. Mecanismul specific de desfasurare al fiecarui concurs va fi stabilit prin acte aditionale la prezentul Regulament, publicate in conformitate cu prevederile art. 1.4.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:
• Sa detina un cont valid de utilizator pe site-ul facebook.com;
• Sa urmareasca pagina de Facebook administrata de Compania de Evenimente Zurli pe care se desfasoara respectivul concurs (optional participantii pot oferi un „like” paginii, insa acest criteriu nu este unul eliminatoriu in cadrul Concursurilor);
• Sa accepte termenii si conditiile Regulamentului Oficial si a actelor sale aditionale;
• Sa se inscrie in concurs prin modalitatea descrisa in actul aditional corespunzator concursului la care doresc sa participe, respectand cerintele specifice expres mentionate in respectivul document.

 

5.3 O persoana are dreptul de a participa cu un singur cont detinut pe pagina retelei de socializare pe care se desfasoara concursul. Daca Organizatorul identifica o persoana ce foloseste mai multe conturi pentru a participa la concurs, isi rezerva dreptul de a o descalifica cu privire la acel concurs.
 

5.4. Vor fi eliminati din concurs participantii care scriu mesaje sau publica comentarii obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a persoanelor ce nu respecta cerintele concursului. De asemenea, un participant poate fi descalificat in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul, actul aditional ce il reglementeaza si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si a actelor sale aditionale si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5.5. In cazul Concursurilor ce vor presupune completarea unor campuri ce sunt considerate de catre Organizator obligatorii/transmiterea unor e-mailuri catre Organizator, obligativitate ce a fost adusa la cunostinta participantilor, necompletarea oricaruia dintre acestea sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte ori dupa caz, netransmiterea e-mailului solicitat poate duce la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau a premiului. In ceea ce priveste completarea campurilor facultative, aceasta este optionala si nu conditioneaza inscrierea in respectivul Concurs. Utilizatorii isi asuma corectitudinea si acuratetea datelor furnizate in cadrul fiecarui Concurs, atat in ceea ce priveste participarea cat si alocarea premiilor pentru castigatori.
 

5.6. Organizatorul se obliga sa faca public pe pagina retelei de socializare pe care a fost desfasurat concursul, numele castigatorilor si premiile acordate in conformitate cu detaliile precizate in Actele Aditionale ale prezentului Regulament. Lipsa acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.
 

5.7. In situatia in care castigatorul refuza sa accepte premiul castigat, de regula respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, acesta ramanand in posesia Organizatorului. In cazuri exceptionale, Organizatorul poate utiliza un alt mecanism privind alocarea premiilor, urmand ca acesta sa fie prezentat in actul aditional aferent fiecarui concurs.
 

Articolul 6. Premiile Concursului
 

6.1. Premiile care vor fi acordate in urma participarii la un anumit concurs vor fi individualizate printr-un act aditional la prezentul Regulament. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului va fi prezentata in Actul Aditional aferent fiecarui concurs.
 

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor
 

7.1. Desemnarea castigatorilor se va face exclusiv potrivit abilitatilor, cunostintelor si perspicacitatii acestora, in functie de valoarea prestatiilor fiecaruia.
 

7.2. In cazul unor conditii specifice de acordare a premiilor din cadrul unui concurs, acestea urmeaza sa fie specificate intr-un act aditional la Regulamentul Oficial.
 

7.3. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
 

7.4. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursurilor, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in actul aditional, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 

7.5. Daca in timpul unui anumit Concurs nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului, care va putea organiza un alt concurs in vederea atribuirii acestora.
 

7.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concursuri, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
 

Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor
 

8.1 Dupa desemnarea castigatorilor, Organizatorul va proceda la validarea participantilor desemnati castigatori, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea acestora.
 

8.2. Ca regula, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, Organizatorul va incerca sa ii contacteze, telefonic sau prin e-mail. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund la telefon sau la e-mail in termen de 2 (doua) zile de la primirea e-mailului), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua. Orice modificare a acestei proceduri va opera prin intermediul actului aditional aferent concursului.
 

8.3. In cazul in care exista conditii specifice pentru validarea, acordarea si revendicarea premiilor, acestea vor fi prevazute intr-un act aditional la Regulament.
 

8.4. Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.
 

8.5. Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nr. de telefon nu este alocat, este gresit, etc.) sau (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului si actelor aditionale sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 (doua) zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa fie redistribuit rezervelor in ordinea criteriilor subiective stabilite de catre Organizator in actele aditionale.
 

8.6. Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial si in actele sale aditionale.
 

8.7. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.
 

8.8. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.
 

8.9 Prin e-mailul de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea premiului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 14 ani impliniti. De asemenea, transmiterea acestui e-mail va constitui o asumare privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal potrivit scopurilor precizate in actul aditional aferent concursului, in conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.
 

8.10. Atribuirea premiilor se va face prin curier sau prin orice alta modalitate prevazuta in actele aditionale prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
 

8.11. Inmanarea premiului se va face in urma verificarii identitatii participantului declarat castigator sau a persoanei declarate de acesta ca avand dreptul de a primi premiul.
Articolul 9. Reteaua Facebook

 

9.1. Concursurile nu sunt sponsorizate, sustinute sau administrate de sau in asociatie cu Facebook. Facebook nu are nicio responsabilitate fata de participanti, Concursurile si obligatiile generate de desfasurarea acestora fiind in intregime in sarcina Organizatorului. Participantii la Concursuri inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul acestora sunt destinate Organizatorului si nu Facebook, Organizatorul avand obligatia de a respecta dispozitiile aplicabile in materia protectiei datelor si cu privire la acestea. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator in conditiile prezentului Regulament si actelor aditionale.
 

9.2. Din reteaua Facebook aplicatia preia ID-ul, numele, prenumele si adresa de e-mail.
- ID-ul este folosit pentru identificarea utilizatorilor (ex. cu ajutorul ID-ului stim daca acel utilizator este sau nu inscris in concurs);
- Numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon, in cazul in care acestea sunt completate, sunt folosite pentru identificarea castigatorilor.
- ID-ul, numele si prenumele sunt furnizate de catre Facebook in mod implicit atunci cand un utilizator autorizeaza aplicatia (i.e. nu este nevoie de permisiuni speciale). Pentru a accesa adresa de email si lista urmaritorilor, aplicatia cere permisiunea utilizatorului in mod explicit.

 

Articolul 10. Raspunderea
 

10.1. Prin participarea la Concursuri, toti Participantii sunt de acord, se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si actelor sale aditionale, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Concursurilor.
 

10.2. Orice postare pe paginile de Facebook ale Companiei de Evenimente Zurli se face pe raspunderea participantului, cu responsabilitatea completa a acestuia, participantul atestand prin postare ca detine toate drepturile legale pentru a se incrie in respectivul Concurs.
 

10.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si actelor sale aditionale.
 

10.4. Prin participarea la un anumit Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prezentul Regulament Oficial si actele sale aditionale si este de acord cu urmatoarele:
• Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
• Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
• Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta.

 

10.5. Organizatorul prezentului Concurs:
• nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
• este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
• nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
• isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului si actelor aditionale in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

 

10.6. In cazul premiilor ce au natura unor produse, castigatorii beneficiaza de garantiile oferite de producator. In cazul oricarei defectiuni sau oricarei functionari necorespunzatoare, participantii se vor adresa producatorului in baza certificatului de garantie aferent.
 

Articolul 11. Protectia datelor cu caracter personal
 

11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursurilor se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/ 2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii nr. 190/ 2018 privind aplicarea acestui Regulament, in calitate de oprator de date cu caracter personal.
 

11.2 Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursurilor nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorului si partenerilor contractuali ai Organizatorului carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 

11.3. Prin inscrierea la Concursuri, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopurile declarate de Organizator in acest Regulament. Datele personale stocate de Organizator sunt doar cele referitoare la castigator, in vederea revendicarii premiului.
 

11.4. Organizatorul ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui, putand utiliza datele personale colectate pentru desfasurarea concursului in vederea contactarii participantului. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantul castigator va completa si valida o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de acordarea acestui acord, participantii putand opta sa nu completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.
 

11.5. Astfel, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursurilor garanteaza tuturor participantilor la Concurs (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a fi sters din baza de date a Organizatorului, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune la prelucrarea dateor in baza unor decizii individuale automate, dreptul la portabilitate dreptul de opozitie sidreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 

11.6. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea
confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Articolul 1 din Regulamentul Oficial.

 

11.7. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a) rectificarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) restrictionarea prelucrarii in cazurile in care persoana vizata cotesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii, Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrari, dar persoana vizata i le solicita pentru constataream exercitarea sau apararea unui drept in instanta, precum si in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii (din motive legate de situatia particulara in care se afla), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

11.8. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 

11.9. Dreptul la portabilitate: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant (astfel cum este prevazut in Regulamentul UE 2016/ 679) si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 

11.10 Dreptul de a se opune unui proces decizional individual automatizat: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
 

11.11. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este: participarea la concursurile organizate in conditiile descrise in actele aditionale ale prezentului Regulament, desemnarea castigatorului, contactarea participantului in vederea oferirii posibilitatii de a semna un acord pentru utilizarea materialelor ce au legatura cu persoana sa, pentru inmanarea premiului castigatorului, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator. Scopul prelucrarii datelor nu va fi extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele prevazute in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si Participant.
 

11.12. Prin participarea la Concursuri participantii declara ca sunt de acord cu prezentul Regulament si isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numar de telefon catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, ca acestea sa fie prelucrate si utilizate de catre Organizator.
1

1.13. Compania de Evenimente Zurli SRL se obliga ca datele colectate ale participantior la concursuri sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.
 

11.14. Exceptie de la prevederile art. 11.13. va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

 

11.15. Numele castigatorului sau lista castigatorilor (in cazul in care a fost desemnat mai mult de unul), alaturi de premiul/ premiile castigate va fi facut/(a) public/(a) pe site-ul www.zurli.ro si/sau pe pagina de facebook a Companiei de Evenimente Zurli pe care s-a organizat respectivul concurs, in termen de 2 zile de la data desemnarii si validarii castigatorului.
 

Articolul 12. Taxe si impozite
 

12.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 

Articolul 13. Incetarea Concursurilor inainte de termen
 

13.1. Concursurile pot inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua respectivul Concurs. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul web www.zurli.ro sau pe pagina de facebook a Companiei de Evenimente Zurli pe care se desfasoara concursul.
 

Articolul 14. Forta Majora si Cazul Fortuit
 

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial si a actelor sale aditionale, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial si prin actele aditionale.
 

14.2. Invocarea fortei majore de catre Organizator nu va fi conditionata de prezentarea unui certificat de forta majora/alt document similar eliberat de autoritatile/organismele competente.
 

14.3. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
 

14.4. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si a actelor aditionale si continuarea unui anumit Concurs, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.
 

14.5. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:
- tentativa de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si a actelor aditionale si care poate interzice sau modifica termenii acestora;
- eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la epidemii, pandemii, lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc).

 

14.6. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
 

Articolul 15. Litigii
 

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concursuri se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 

15.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Concursurilor.
 

@ Copyright COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL 2020

 

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE