Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR

ORGANIZATE DE CATRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1. Concursurile sunt organizate si desfasurate de Compania de Evenimente Zurli SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, avand Cod Fiscal nr. 25472246, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5236/2009 (denumita in continuare Organizator).

1.2. Participantii la Concursuri sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursurilor (denumit in continuare "Regulament Oficial") si al actelor aditionale ce fac parte integranta din acesta, potrivit celor mentionate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul web www.zurli.ro, blog mirelaretegan.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/teatrulzurli/,

https://www.facebook.com/gascazurli/, https://www.facebook.com/companiadeevenimentezurli/,

https://www.facebook.com/Fetita.Zurli.Official, https://www.facebook.com/Zdranganel,

https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli, https://www.facebook.com/Vrajitoarea.Tura.Vura, https://www.facebook.com/Vrājimāturica-867937440009164/, https://www.facebook.com/produsemarcazurli/

fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, pe adresa de e-mail: contact@zurli.ro, pe intreaga durata a unui anumit Concurs potrivit celor mentionate in Articolul 3, sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prin acte aditionale prezentul Regulament Oficial, prin care va putea stabili specificul si conditiile fiecarui concurs, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Modificarile se vor anunta cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare sau in limita timpului disponibil anterior desfasurarii concursului. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe site-ul web www.zurli.ro si pe pagina de facebook pe care se va desfasura concursul.

 

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursurilor

2.1. Concursurile sunt organizate si se desfasoara online pe www.zurli.ro, pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginilor Facebook Teatrul Zurli, Mirela Retegan, Gasca Zurli, Fetita Zurli, Bucatarasul Zurli, Zana Buna, Vrajimaturica, Clopotel, Truli, Zdranganel, Baietelul Zurli si prin intermediul aplicatei Facebook. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot scrie la adresa de e-mail: contact@zurli.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Concursurilor, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

 

Articolul 3. Durata Regulamentului si a Concursurilor

3.1. Prezentul Regulament este valabil pe perioada unui an calendaristic, din data de 1.ian.2017 pana la data de  1.ian.2018.

3.2. Durata fiecarui concurs desfasurat de catre Organizator va fi stabilita prin acte aditionale la prezentul Regulament, inclusiv intervalul orar. Acestea vor fi publicate in conformitate cu prevederile art. 1.4. Atunci cand in actele aditionale nu se vor specifica orele intre care se va desfasura un anumit concurs, se va considera intervalul orar 00:01 – 00:00.

3.3. Concursurile se vor desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, precum si in conformitate cu Termenii si Conditiile Facebook. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursurilor pe parcursul derularii acestora, dar nu inainte de a anunta acest lucru public cu cel putin 24 de ore inainte sau in limita timpului disponibil, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1. Concursurile sunt deschise participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni straini care au implinit varsta de 18 ani pana cel mai tarziu cu o zi inainte de data inceperii fiecarui concurs, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, membre ale comunitatii Facebook.

4.2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

iii. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Concurs;

iv. angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Concursului;

v. membrii familiilor angajatilor, colaboratorilor/agentilor mentionati la punctul iv. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursurilor, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial si ale actelor aditionale, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial si a actelor sale aditionale.

4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din respectivul Concurs.

4.6. Participarea la Concursuri este gratuita. Participantii la Concursuri sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursurilor. Inscrierea in Concurs.

5.1. Mecanismul specific de desfasurare al fiecarui concurs va fi stabilit prin acte aditionale la prezentul Regulament, publicate in conformitate cu prevederile art. 1.4.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:

  • Sa detina un cont valid de utilizator pe site-ul facebook.com;
  • Sa fie fani ai paginii de Facebook a Companiei de Evenimente Zurli pe care se desfasoara respectivul concurs - dand un click pe butonul de „Like”;
  • Sa accepte termenii si conditiile Regulamentului Oficial si a actelor sale aditionale;
  • Sa se inscrie in concurs prin modalitatea descrisa in actul aditional corespunzator concursului la care doresc sa participe, respectand cerintele specifice expres mentionate in respectivul document.

5.3. Vor fi eliminati din concurs participantii care scriu mesaje sau lasa comentarii obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a persoanelor ce nu respecta cerintele concursului. De asemenea, un participant poate fi descalificat  in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul, actul aditional ce il reglementeaza si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si a actelor sale aditionale si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5.4. In cazul Concursurilor ce vor presupune completarea unor campuri ce sunt considerate de catre Organizator obligatorii, obligativitate ce a fost adusa la cunostinta participantilor, necompletarea oricaruia dintre acestea sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau a premiului. In ceea ce priveste completarea campurilor facultative, aceasta este optionala si nu conditioneaza inscrierea in respectivul Concurs. Utilizatorii isi asuma corectitudinea si acuratetea datelor furnizate in cadrul fiecarui Concurs.

5.5. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, completarea datelor cu caracter personal solicitate si acordul in vederea colectarii si prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

5.6. Utilizatorii nu se pot inscrie in Concurs de mai multe ori. Participantilor identificati ca au facut acest lucru le va fi anulata inscrierea si participarea la Concurs.

Articolul 6. Premiile Concursului

6.1. Premiile ce vor fi acordate in urma participarii la un anumit concurs vor fi individualizate printr-un act aditional la prezentul Regulament. La fel se va proceda si in ceea ce priveste indicarea valorii individuale si totale a acestora.

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

7.1. Desemnarea castigatorilor se va face exclusiv potrivit abilitatilor, cunostintelor si perspicacitatii acestora, in functie de valoarea prestatiilor fiecaruia.

7.2. In cazul unor conditii specifice de acordare a premiilor din cadrul unui concurs, acestea urmeaza sa fie specificate intr-un act aditional la Regulamentul Oficial.

7.3. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

7.4. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursurilor, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in actul aditional, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

7.5. Daca in timpul unui anumit Concurs nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului, care va putea organiza un alt concurs in vederea atribuirii acestora.

7.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concursuri, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor

8.1. In termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, Organizatorul va incerca sa ii contacteze, telefonic sau prin e-mail. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund la telefon sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea e-mailului), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua.

8.2. In cazul in care exista conditii specifice pentru validarea, acordarea si revendicarea premiilor, acestea vor fi prevazute intr-un act aditional la Regulament.

8.3. Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.

8.4. Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nr. de tel nu este alocat, este gresit, etc) sau (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului si actelor aditionale sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa fie redistribuit rezervelor in ordinea criteriilor subiective stabilite de catre Organizator in actele aditionale.

8.5. Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial si in actele sale aditionale.

8.6. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

8.7. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

8.8. Prin e-mailul de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea premiului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 14 ani impliniti. De asemenea, prin acelasi e-mail isi va asuma si transmite in scris acordul sau personal pentru colectarea si prelucrarea datelor sale cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

8.9. Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament si a actelor sale aditionale, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.10. Atribuirea premiilor se va face prin curier sau prin orice alta modalitate prevazuta in actele aditionale prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de 7 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

8.11. Inmanarea premiului se va face in urma verificarii actului de identitate al participantului declarat castigator sau a persoanei declarate de acesta ca avand dreptul de a primi premiul, in baza unui proces verbal de predare primire semnat personal de catre participantul declarat castigator sau de catre persoana responsabila.

Articolul 9. Reteaua Facebook

9.1. Concursurile nu sunt sponsorizate, sustinute sau administrate de, sau in asociatie cu Facebook. Facebook nu are nicio responsabilitate fata de participanti, Concursurile si obligatiile generate de desfasurarea acestora fiind in intregime in sarcina Organizatorului. Participantii la Concursuri inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul acestora sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator in conditiile prezentului Regulament si actelor aditionale.

9.2. Din reteaua Facebook aplicatia preia ID-ul, numele, prenumele si adresa de e-mail. Aplicatia cere acces la lista paginilor de Facebook carora li s-a dat like.

- ID-ul este folosit pentru identificarea utilizatorilor (ex. cu ajutorul ID-ului stim daca acel utilizator este sau nu inscris in concurs);

- Numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon, in cazul in care acestea sunt completate, sunt folosite pentru identificarea castigatorilor.

- Este ceruta permisiunea de a accesa lista de like-uri doar pentru a verifica daca utilizatorul a dat like paginilor administrate de Compania de Evenimente Zurli – este ceruta aceasta permisiune doar pentru a verifica daca exista vreo conexiune ("like") intre utilizator si paginile Companiei de Evenimente Zurli.

- ID-ul, numele si prenumele sunt furnizate de catre Facebook in mod implicit atunci cand un utilizator autorizeaza aplicatia (i.e. nu este nevoie de permisiuni speciale). Pentru a accesa adresa de email si lista de like-uri,  aplicatia cere permisiunea utilizatorului in mod explicit.

Articolul 10. Raspunderea

10.1. Prin participarea la Concursuri, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si actelor sale aditionale, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Concursurilor.

10.2. Orice postare pe paginile de facebook ale Companiei de Evenimente Zurli se face pe raspunderea participantului, cu responsabilitatea completa a acestuia, participantul atestand prin postare ca detine toate drepturile legale pentru a se incrie in respectivul Concurs.

10.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si actelor sale aditionale.

10.4. Prin participarea la un anumit Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prezentul Regulament Oficial si actele sale aditionale si este de acord cu urmatoarele:

- Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

- Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

- Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta.

10.5. Organizatorul prezentului Concurs:

- nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

- este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

- nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

- isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului si actelor aditionale in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

10.6. In cazul premiilor ce au natura unor produse, castigatorii beneficiaza de garantiile oferite de producator. In cazul oricarei defectiuni sau oricarei functionari necorespunzatoare, participantii se vor adresa producatorului in baza certificatului de garantie aferent.

Articolul 11. Protectia datelor cu caracter personal

11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursurilor se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursurilor nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si a imputernicitiilor sai.

11.2. Astfel, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursurilor garanteaza tuturor participantilor la Concurs (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

11.3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Articolul 1 din Regulamentul Oficial.

11.4. Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Concursuri, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

11.7. Prin participarea la Concursuri participantii isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail, telefon catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, ca acestea sa fie prelucrate si utilizate de catre Organizator.

11.8. Compania de Evenimente Zurli se obliga ca datele colectate ale participantior la concursuri sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

11.9. Exceptie de la prevederile art. 11.8. va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

11.10. Conform Deciziei cu nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, publicata in Monitorul Oficial numarul 969 din 28 decembrie 2015, Compania de Evenimente Zurli nu mai are obligatia notificarii ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu toate acestea se obliga sa respecte legislatia in vigoare, privind operarea datelor cu caracter personal.

11.11. Numele castigatorului sau lista castigatorilor (in cazul in care a fost desemnat mai mult de unul), alaturi de premiul/premiile castigate va fi facuta publica pe site-ul www.zurli.ro si pe pagina de facebook a Companiei de Evenimente Zurli pe care s-a organizat respectivul concurs , in termen de ..... zile de la data tragerii la sorti.

Articolul 12. Taxe si impozite

12.1. Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

Articolul 13. Incetarea Concursurilor inainte de termen

13.1. Concursurile pot inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua respectivul Concurs. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul web www.zurli.ro sau pe pagina de facebook a Companiei de Evenimente Zurli pe care se desfasoara concursul.

 

Articolul 14. Forta Majora si Cazul Fortuit

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial si a actelor sale aditionale, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial si prin actele aditionale.

14.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

14.3.  Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si a actelor aditionale si continuarea unui anumit Concurs, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

14.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

- tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si a actelor aditionale si care poate interzice sau modifica termenii acestora;

- eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

14.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 15. Litigii

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concursuri se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Concursurilor.

@ Copyright COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

 

ACT ADIŢIONAL NR. 58/08.03.2017

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL

ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL.

Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul în Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, având Cod Fiscal nr. 25472246, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “ Tu cum te distrezi la cumparaturi?” ce va avea loc în perioada 13.03.2017 – 16.03.2017, pe pagina de Facebook Gasca Zurli - https://www.facebook.com/gascazurli/.

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General :

  1. Sa dea share pe pagina personala la postarea concursului, iar aceasta sa fie publica;
  2. Participantii se pot inscrie o singura data in concurs;
  3. Să dea ,,like” la pagina Gasca Zurli.

Art. 4. În cadrul concursului se va acorda drept premiu un numar de 3 ( trei ) vouchere de cumparaturi, utilizabile in hipermarketurile Carrefour de pe teritoriul intregii tari. Valoarea totala a unui voucher este de 100 RON.

Art. 5. Valoarea totală a premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel câştigarea premiului nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorilor.

Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor:  Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor : Câştigătorii vor fi alesi in  data de 16.03.2017, la ora 20.00, prin intermediul platformei online "Woobox".

Art 8. Câştigătorii va fi anunţati pe pagina de Facebook Gasca Zurli, in  data de 13.03.2017, orele 20.00. Castigatoii sunt obligati sa ne trimita in maximum 24 de ore de la anuntarea acestuia pe pagina de Facebook Gasca Zurli un e-mail cu datele de contact ( nume, numar de telefon si adresa ), impreuna cu mentiunea „Castigator consurs Carrefour ".

Art 9. Pentru ridicarea premiului, castigatorul le va ridica personal de la punctul Receptie Clienti aferent hipermarket-ului din orasul castigatorului.  Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare. Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 08 Martie 2017 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro , cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

ACT ADITIONAL NR. 1/30.05.2016

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZATE DE CATRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act aditional se completeaza Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli SRL.

Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Piata Alba Iulia Nr. 5, Bl. I4, sc. 1, etaj 12, ap. 57, avand Cod Fiscal nr. 25472246, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Fii Zurli de 1 iunie”ce va avea loc in perioada 31 mai 2016- 01 iunie 2016, ora 18.00, ora Romaniei desfasurate pe paginina oficiala de facebook ale personajului Zdranganel (https://www.facebook.com/Zdranganel/).

Art. 3. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii aditionale fata de cele precizate in Regulamentul Oficial de Concurs General :
- sa dea minim un share pe pagina personala a participantului la postarea concursului “Fii Zurli de 1 iunie” din pagina oficiala de facebook Zdranganel (https://www.facebook.com/Zdranganel/) si sa scrie intr- un comment ( comentariu) la postarea concursului “Fii Zurli de 1 iunie” in care sa spuna de ce isi doreste o bicicleta.

Art. 4. In cadrul concursului se va acorda un singur premiu: O BICICLETA MARCA PEGAS.

Art. 5. Valoarea totala premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel castigarea premiului nu implica achitarea unui impozit pe premiu din partea castigatorului.

Art. 6. Conditii specifice pentru validarea, acordarea si revendicarea premiilor:
Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor :
Castigatorul va fi ales in data de 01 iunie 2016 pana la ora 18.00 de catre Juriul Zurli. Juriul Zurli este compus din Mirela Retegan, Cristina Popa si Chichirau Paul.

Juriul Zurli va alege un singur castigator. Cel mai creativ, haios, sincer si educativ comment ( comentariu) postat de catre un participant va fi desemnat castigator de catre Juriul Zurli. Castigatorul va fi anuntat pe pagina oficiala de facebook Zdranganel (https://www.facebook.com/Zdranganel/) in data de 01 iunie 2016 pana la ora 18.00.

Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli, raman in continuare, in mod neschimbat, in vigoare.

Prezentul act aditional a fost intocmit in data de 30 mai 2016 si va fi adus la cunostinta participantilor pe pagina www.zurli.ro si pe pagina de facebook Zdranganel (https://www.facebook.com/Zdranganel/) pe care se desfasoara concursul cu cel putin 24 de ore inaintea acestuia sau in limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

ACT ADITIONAL NR. 2/30.05.2016

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZATE DE CATRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act aditional se completeaza Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli SRL.

Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Piata Alba Iulia Nr. 5, Bl. I4, sc. 1, etaj 12, ap. 57, avand Cod Fiscal nr. 25472246, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Fii Zurli de 1 iunie”ce va avea loc in perioada 31 mai 2016- 01 iunie 2016, ora 18.00, ora Romaniei desfasurate pe paginina oficiala de facebook ale personajului Zana Buna (https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli .

Art. 3. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii aditionale fata de cele precizate in Regulamentul Oficial de Concurs General :
- sa dea minim un share pe pagina personala a participantului la postarea concursului “Fii Zurli de 1 iunie” din pagina oficiala de facebook Zana Buna (https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli si sa scrie intr- un comment ( comentariu) la postarea concursului “Fii Zurli de 1 iunie” in care sa spuna : ce jocuri se joaca impreuna cu copiii lor la cumparaturi.

Art. 4. In cadrul concursului se va acorda un singur premiu: UN VOUCHER DE CUMPARATURI IN VALOARE DE 200 LEI, valabil doar in magainele Carrefour Romania.

Art. 5. Valoarea totala premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel castigarea premiului nu implica achitarea unui impozit pe premiu din partea castigatorului.

Art. 6. Conditii specifice pentru validarea, acordarea si revendicarea premiilor:
Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor :

Castigatorul va fi ales in data de 01 iunie 2016 pana la ora 18.00 de catre Juriul Zurli. Juriul Zurli este compus din Mirela Retegan, Cristina Popa si Bartha Andrea.
Juriul Zurli va alege un singur castigator. Cel mai creativ, haios, sincer si educativ comment ( comentariu) postat de catre un participant va fi desemnat castigator de catre Juriul Zurli. Castigatorul va fi anuntat pe pagina oficiala de facebook Zana Buna (https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli in data de 01 iunie 2016 pana la ora 18.00.

Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli, raman in continuare, in mod neschimbat, in vigoare.

Prezentul act aditional a fost intocmit in data de 30 mai 2016 si va fi adus la cunostinta participantilor pe pagina www.zurli.ro si pe pagina de facebook Zana Buna (https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli pe care se desfasoara concursul cu cel putin 24 de ore inaintea acestuia sau in limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

ACT ADITIONAL NR. 3 /06.07.2016

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZATE DE CATRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Concurs “ ZANE URSITOARE ” SECŢIUNEA 1. DURATA CONCURSULUI

Art. 1 - Concursul “ ZANE URSITOARE ” se desfăşoară inperioada 07-24 iulie 2016, pe blogul mirelaretegan.ro.

SECŢIUNEA 2. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Art. 1 - Participanţii trebuie să trimită un comentariu la articolul postat pe mirelaretegan.ro/ blog/ concurs

(http://mirelaretegan.ro/2016/07/07/concurs-ursitoarele-mele-cele-mai-frumoase-din-lume-le-daruiesc- unei-viitoare-mamici/) , în perioada 07-24 iulie 2016, ora 15.00 ( ultima inscriere), un comentariu in care sa raspunda la intrebarea: Tu cum ai dat vestea că ești însărcinată?

Un concurent poate participa in concurs o singura data cu un singur comentariu.
Art. 3 - Câștigătorul va fi ales de catre juriul Organizatorului. Juriul este compus din : Mirela Retegan (

General Manager), Cristina Popa ( PR Manager) si Amalia Astilean ( Executive Manager). Juriul va desemna castigator cel mai sincer, creativ, emotionant comentariu inscris in concurs.

Art. 4 – Câstigatorul va fi anunţat pe mirelaretegan.ro/ blog/ concurs si pe paginile de socializare:
( Facebook mirelareteganoficial si mirela.retegan ) in data de 24 iulie 2016, pana cel tarizu la ora 22.00.

Art. 5 – Comentariile trimise trebuie să fie originale, realizate de utilizatori, fără texte, logo-uri sau orice alte materiale ce presupun drepturi de autor și care nu aparțin participantului. Nu se acceptă comentarii care sunt copiate de pe internet, conțin mesaje obscene sau indecente, nu respectă condițiile prezentului regulament, nu respectă condițiile impuse de lege (sunt materiale ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene,

pornografice sau vulgare sau materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale), nu se încadrează în direcțiile și temele campaniei.

Art. 6 – Vor fi excluse din concurs comentariile care nu respectă condițiile menționate mai sus.

Art.7– Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu aceste comentarii la acest concurs. Participanţii sunt în întregime responsabili de conținutul textelor și informațiilor trimise. Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a respectivului material, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent materialului transmis.

Art. 8- Organizatorul nu este responsabil pentru faptul că terțe părți pot utiliza informații pe care participanții la concurs le trimit pe blogul de inscriere de pe mirelaretegan.ro/ blog/ concurs sau le fac disponibile în spațiile dedicate concursului.

Art. 9 - Organizatorul concursului nu îşi asumă responsabilitatea:

a)  pentru înscrierile incomplete sau incorecte ,

b)  pentru înscrierile efectuate după terminarea concursului;

c)  dacă datele furnizate la înscrierea în concurs nu pot fi identificate

d)  pentru întreruperile intervenite oricând şi indiferent de cauză ale serviciului de internet şi/sau a

serverului ce găzduieşte blog-ul, indiferent de motivul întreruperii.

SECŢIUNEA 3. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Art. 1 - Premiul constă într-o prestatie artistica cu “ Zanele Uristoare din Folclor”. Premiul se acordă pana la sfarstul anului 2017 la o dată stabilită de comun acord cu câştigătorul, în funcţie de programul şi de disponibilitatea echipei. Echipa de “ Zane Uristoare” se deplasează la locatia evenimentului câştigătorului.

Art. 2 – Premiul se acordă doar pe teritoriul Romaniei.

Art. 3- Valoarea totala a unui premiu nu este mai mare de 600 ron, astfel castigarea premiului nu implica achitarea unui impozit pe premiu din partea castigatorilor.

Art. 4 - Nu se poate acorda contravaloarea premiilor în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 1 - Concursul este adresat participantelor care sunt însărcinată sau abia au născut și se pregătesc de creștinarea puiului său ) si care trimit intr-un comentariu raspunsul la intrebarea: Tu cum ai dat vestea că ești însărcinată?

Art. 2 - Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor SC COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

Art. 3 – La concurs pot participa şi persoanele care au câştigat un premiu la un alt concurs organizat de SC COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL în ultimele 6 luni.

SECŢIUNEA 5. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Art. 1 - Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justitiei. SC COMPANIA DE EVENIMENTE SRL va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs.

Art. 2 - Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SC COMPANIA DE EVENIMENTE SRL in scopul prezentului concurs.

Art. 3 - Prin participarea la concurs, vă daţi acordul explicit pentru ca imaginea şi numele dumneavoastră să poată fi folosite în scopuri publicitare ale SC COMPANIA DE EVENIMENTE SRL pe canalelor de televiziune, Internet, ziare, radio sau alte medii.

SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art. 1 - Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul fără o notificare prealabilă.

ACT ADIŢIONAL NR. 5/25.10.2016
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor
organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL.
Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul în Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, având Cod Fiscal nr. 25472246, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Animăluţe preferate” ce va avea loc în ziua de 26 Octombrie pe următoarele pagina oficială de Facebook aferente personajului ,,Zână Bună” (https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli )
Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General :
- să scrie intr-un comentariu la postarea concursului “Animăluţe preferate”, în care să răspundă la întrebările ,,Voi aveți animăluțe de companie? Cum le cheamă?” pe pagina personajului ,,Zână Bună”.
Art. 4. În cadrul concursului se va acorda 1 CD “10 Zurli”.
Art. 5. Valoarea totală a premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel câştigarea premiului nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorului.
Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor:
Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a
beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să
între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii
validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără
nicio despăgubire din partea Organizatorului.
Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor :

Câştigătorul va fi ales în ziua de 26 Octombrie 2016, până la ora 22.30 de către Juriul Zurli. Juriul Zurli este compus din Mirela Retegan, Cristina Popa, Andrea Bartha.
Juriul Zurli va alege un singur câştigător de pe pagina de Facebook ,,Zână Bună”. Cel mai creativ, haios şi sincer comment (comentariu) postat de către un participant, va fi desemnat câştigător de către Juriul Zurli. Câştigătorul va fi anunţat pe pagina oficială de Facebook a personajului ,,Zâna Buna”, în data de 26 Octombrie, până la ora 22:30. Pentru ridicarea premiului, castigatorul poate opta pentru ridicarea personala a premiului, de la sediu sau pentru trimiterea acestuia, prin curier, de catre Organizator, in maxim 10 zile lucratoare, cheltuielile de transport fiind suportate de catre Organizator.

Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare.
Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 25 Octombrie 2016 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro pe care se desfăşoară concursurile cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

ACT ADIŢIONAL NR. 6/2.11.2016
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor
organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL.
Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul în Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, având Cod Fiscal nr. 25472246, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Steluța de pe cer” ce va avea loc în ziua de 3 Noiembrie pe pagina oficială de Facebook aferentă personajului ,,Zână Bună” (https://www.facebook.com/Zana.Buna.Zurli) Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General :
- să scrie intr-un comentariu la postarea concursului “Steluța de pe cer”, a cui cred că este ,,steluța tristă și care nu sclipește niciodată“ pe pagina personajului ,,Zână Bună”, până la ora 21:29.
-să dea ,,share” la postarea concursului.
-să dea ,,like” la pagina personajului ,, Zână Bună”.
Art. 4. În cadrul concursului se va acorda drept premiu 1 CD “10 Zurli”.
Art. 5. Valoarea totală a premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel câştigarea premiului nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorului.
Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor:
Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a
beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să
între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii
validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără
nicio despăgubire din partea Organizatorului.
Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor :

Câştigătorul va fi ales în ziua de 3 Noiembrie 2016, până la ora 22.30 de către Juriul Zurli. Juriul Zurli este compus din Mirela Retegan, Cristina Popa, Andrea Bartha.
Juriul Zurli va alege un singur câştigător de pe pagina de Facebook ,,Zână Bună”. Cel mai creativ, haios şi sincer comment (comentariu) postat de către un participant, va fi desemnat câştigător de către Juriul Zurli. Câştigătorul va fi anunţat pe pagina oficială de Facebook a personajului ,,Zâna Buna”, în data de 3 Noiembrie, până la ora 22:30. Pentru ridicarea premiului, castigatorul poate opta pentru ridicarea personala a premiului, de la sediu sau pentru trimiterea acestuia, prin curier, de catre Organizator, in maxim 10 zile lucratoare, cheltuielile de transport fiind suportate de catre Organizator.

Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare.
Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 2 Noiembrie 2016 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro pe care se desfăşoară concursurile cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

ACT ADIŢIONAL NR. 7/2.11.2016
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL.
Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul în Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, având Cod Fiscal nr. 25472246, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Da startul distractiei cu Gasca Zurli” ce va avea loc în ziua de 21 – 22 Noiembrie pe pagina oficială de Facebook Gasca Zurli (https://www.facebook.com/gascazurli/)

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General : - să scrie intr-un comentariu la postarea concursului “Da startul distractiei cu Gasca Zurli”, care este jocul preferat al copilariei adultilor si care este jocul preferat al copiilor acestora, pe pagina de Facebook Gasca Zurli, in intervalul 09.50 AM ( 21.11.2016) – 12.00 PM (22.11.2016) . -să dea ,,share” la postarea concursului. -să dea ,,like” la pagina Gasca Zurli.

Art. 4. În cadrul concursului se va acorda drept premiu 1 JOC DE PUZZLE “Gasca Zurli”.
Art. 5. Valoarea totală a premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel câştigarea premiului nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorului.
Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.
Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor : Câştigătorul va fi ales în ziua de 22 Noiembrie 2016, până la ora 12.00 de către Juriul Zurli. Juriul Zurli este compus din Mirela Retegan, Cristina Popa, Amalia Astilean. Juriul

Zurli va alege un singur câştigător de pe pagina de Facebook Gasca Zurli. Cel mai creativ, haios şi sincer comment (comentariu) postat de către un participant, va fi desemnat câştigător de către Juriul Zurli. Câştigătorul va fi anunţat pe pagina oficială de Facebook Gasca Zurli, în data de 22 Noiembrie, până la ora 12.00. Pentru ridicarea premiului, castigatorul poate opta pentru ridicarea personala a premiului, de la sediu sau pentru trimiterea acestuia, prin curier, de catre Organizator, in maxim 10 zile lucratoare, cheltuielile de transport fiind suportate de catre Organizator. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare.

Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 20 Noiembrie 2016 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro pe care se desfăşoară concursurile cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

ACT ADIŢIONAL NR. 8/21.11.2016 L
A REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL.

Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul în Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, având Cod Fiscal nr. 25472246, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Luna cadourilor la Zurli” ce va avea loc în ziua de 22 Noiembrie pe pagina oficială de Facebook Gasca Zurli (https://www.facebook.com/gascazurli/)

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General : - să scrie intr-un comentariu la postarea concursului “Luna cadourilor la Zurli”, “Cate fetite imbracate in rochita de Fetita Zurli estimezi ca apar in videoclipul “Are mama o fetita “ de pe canalul nostru de YouTube?”, pe pagina de Facebook Gasca Zurli, in intervalul 10.00 AM ( 22.11.2016) – 20.00 PM (22.11.2016) . -să dea ,,share” la postarea concursului. -să dea ,,like” la pagina Gasca Zurli.

Art. 4. În cadrul concursului se va acorda drept premiu 1 ROCHITA FETITA ZURLI – MODEL TASHA. O persoana poate castiga 1 singura data ( 1 singur premiu ) la concursurile din cadrul campaniei “Luna cadourilor la Zurli”.

Art. 5. Valoarea totală a premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel câştigarea premiului nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorului.

Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor : Câştigătorul va fi ales în ziua de 22 Noiembrie 2016, la ora 20.00 de către Juriul Zurli. Juriul Zurli este compus din Mirela Retegan, Cristina Popa, Amalia Astilean. Juriul Zurli va alege un singur câştigător de pe pagina de Facebook Gasca Zurli. Cel mai creativ, haios şi sincer comment (comentariu) postat de către un participant, va fi desemnat câştigător de către Juriul Zurli.

Art 8. Câştigătorul va fi anunţat pe pagina oficială de Facebook Gasca Zurli, în data de 22 Noiembrie, la ora 20.00. Castigatorul este obligat sa ne trimita in maximum 24 de ore de la anunatrea acestuia pe pagina de Facebook Gasca Zurli, un e-mail cu datele de contact ( nume, numar de telefon si adresa ), impreuna cu mentiunea “Am catigat Rochita Fetita Zurli – Model Tasha la concursul < Luna cadourilor la Zurli>.

Art 9. Pentru ridicarea premiului, castigatorul poate opta pentru ridicarea personala a premiului, de la sediu sau pentru trimiterea acestuia, prin curier, de catre Organizator, in maxim 10 zile lucratoare, cheltuielile de transport fiind suportate de catre Organizator. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare. Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 21 Noiembrie 2016 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro pe care se desfăşoară concursurile cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

ACT ADIŢIONAL NR. 9/22.11.2016
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR GENERAL ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL.

Art. 2. Compania de Evenimente Zurli SRL cu sediul în Bucureşti, Bdv. Barbu Văcărescu nr 164A, clădirea C3, corp B, etaj 5, sector 2, având Cod Fiscal nr. 25472246, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/5236/2009 decide organizarea concursului “Luna cadourilor la Zurli” ce va avea loc în ziua de 23 Noiembrie pe pagina oficială de Facebook Gasca Zurli (https://www.facebook.com/gascazurli/)

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General :

1. să scrie intr-un comentariu la postarea concursului din 23 Noiembrie - “Luna cadourilor la Zurli”, “Ce zodie esti tu si ce zodie este copilul tau?”. Participantii se pot inscrie la concurs in intervalul 10.00 AM ( 23.11.2016) – 20.00 PM (23.11.2016) .

2. să dea ,,share” la postarea concursului.
3. să dea ,,like” la pagina Gasca Zurli.
4. Fiecare comentariu inscris in concurs trebuie sa fie insotit se sintagma ” #cadoulzurli”

Art. 4. În cadrul concursului se va acorda drept premiu 1 PACHET DE PETRECERE CU GASCA ZURLI. O persoana poate castiga 1 singura data ( 1 singur premiu ) la concursurile din cadrul campaniei “Luna cadourilor la Zurli”.

Art. 5. Valoarea totală a premiului nu este mai mare de 600 ron, astfel câştigarea premiului nu implică achitarea unui impozit pe premiu din partea câştigătorului.

Art. 6. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului vreunui câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 7. Modalitatea de atribuire a premiilor : Câştigătorul va fi ales în ziua de 23 Noiembrie 2016, la

calendar

Puterea Zâmbetului

Tulcea, 17.01.2019, ora 16:00

cumpara bilete

Puterea Zâmbetului

Tulcea, 17.01.2019, ora 18:00

cumpara bilete

Puterea Zâmbetului

Constanța, 19.01.2019, ora 11:00

cumpara bilete

Puterea Zâmbetului

Constanța, 19.01.2019, ora 15:00

cumpara bilete

Puterea Zâmbetului

Slobozia, 20.01.2019, ora 15:00

cumpara bilete

Puterea Zâmbetului

Ploiești, 26.01.2019, ora 11:00

cumpara bilete
Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE