REGULAMENTE CONCURSURI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ,,Concert Gasca Zurli - Casuta Zurli"

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI - ,, Concert Gasca Zurli - Casuta Zurli "

Organizator: COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Articolul 1. Organizatorul. Regulamentul Oficial al Campaniei

1.1. Campania ,, Concert Gasca Zurli - Casuta Zurli " (denumita in continuare „Campania”) este organizata de COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Dna. Mirela Retegan in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizatorul”)

1.2. Campania se deruleaza conform regulilor din prezentul Regulament.

1.3. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.4. Regulamentul este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane atat on-line pe www.zurli.ro, cat si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail contact@zurli.ro sau la adresa postala din Mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Intrarea Tudor Stefan nr. 57, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Articolul 3 al prezentului Regulament.

Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament campanie”, ,,REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ,, Concert Gasca Zurli - Casuta Zurli "

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator. Actul aditional modificator va fi publicat pe Platformele online ante mentionate (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/ sau intrerupe oricand desfasurarea Campaniei, fara nicio obligatie fata de Participanti.

Articolul 2. Durata si zona de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania se desfasoara la nivel regional, respectiv în orașele aferente spectacolelor „Gașca Zurli Show” – conform listei enumerate mai jos. Participantii pot adresa o solicitare in scris la adresa de e-mail: contact@zurli.ro sau la sediul ante – mentionat al Organizatorului, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos.

2.2. Orașele în care Campania se va desfășura sunt: 21 mai 2023 - Constanta, 26 mai 2023 - Năsăud, 28 mai 2023 - Târgu-Mureș.

2.3. Campania este valabila in intervalului de timp alocat desfasurarii fiecarui spectacol sustinut de artistul Gașca Zurli în orasul mentionat în articolul 2 sau pana la momentul epuizarii stocurilor promotionale, oricare dintre aceste doua evenimente are loc primul.

2.4. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

Articolul 3. Dreptul de Participare

3.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, impliniti inainte de inceperea campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Pentru evitarea oricarui dubiu, Participantul la Campanie poate fi reprezentat de orice persoana care achizitioneaza cartea Casuta Zurli din cadrul Campaniei, in fiecare oras in care Gasca Zurli va sustine spectacole in cadrul turneului ,, Concert Gasca Zurli “

3.2. In acest sens, se poate considera participant orice persoana care achizitioneaza produse marca Zurli aflate in Campanie, indiferent daca detine sau nu cel putin un bilet activ la unul din evenimentele mentionate in articolul 2, dar care poate face dovada de achizitie a produsului in cauza cu bonul fiscal.

3.3.Participantii pot achizitiona oricate produse marca Zurli doresc, participarea la Campanie nefiind conditionata de cumpararea unui anumit numar de produse.

Articolul 4. Conditii de participare in Campanie

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să achizitioneze cartea ,,Casuta Zurli" aflat in unul dintre punctele de vanzare ale Magazinului Zurli, amplasat in apropierea concertului, in intervalul de timp alocat fiecarui eveniment .

- să pastreze bonul fiscal aferent produsului marca Zurli achizitionat;

- în cazul în care produsul achizitionat contine mesajul castigator [Felicitări! Ai câștigat un mesaj video personalizat de la unul dintre personajele din Gașca Zurli.Trimite un mesaj pe whatsapp, la numărul: 0773.836.920 cu numele copilului/ copiilor pentru care este cartea.], participantul trebuie să îndeplinească pașii necesari pentru a intra in premiului;

In cadrul fiecarui spectacol, vor fi plasate in cadrul magazinului Zurli un numar de [5] produse, din acestea, 5 produse vor contine un mesaj castigator.

Valoarea premiilor

Valoarea fiecărui premiu nu depaseste valoarea de 119 ron, astfel câștigarea premiilor nu presupune nicio taxă de impozitare a acestuia.

Articolul 5. Desemnarea Castigatorului

Produsele din Campanie nu vor contine semne distinctive, mesajul castigator putand fi descoperit doar de catre cumparator si doar dupa desfacerea produsului.

Produsele din Campania promotionala nu vor fi organizate sau plasate intr-o anumita modalitate sau ordine, fiecare participant avand dreptul de a-si alege produsul pe care il doreste prin indicarea acestuia catre responsabilul cu comercializarea acestora.

In cadrul unui spectacol, vor putea exista atatia castigatori cate produse cu mesaj castigator sunt puse la vanzare, respectiv 5, 4, 3, 2 sau 1 castigator.

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita pana la finalul spectacolului un SMS la numarul de telefon 0773.836.920 pentru a putea primi indicatiile cu privire la inmanarea premiului.

Articolul 6. Raspunderea

6.1. Prin participarea la campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator legate de implementarea prezentei campanii.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei sau renumele Organizatorului si al Partenerului, respectiv al produselor si serviciilor acestuia sau apartinand Partenerului.

6.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor/ incetarii campaniei, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.4. Organizatorul prezentei campanii:

a) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre Castigator;

b) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

c) isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul nu valideaza premiul conform prezentului Regulament Oficial.

6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

Articolul 7. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul validarii castigatorului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse din evidentele Companiei de Evenimente Zurli SRL.

Predevederile privind protectia datelor cu caracter personal prevazute in Politica de confidentialitate publicata pe site-ul www.zurli.ro se aplica si in cadrul prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei este disponibil spre consultare pe www.zurli.ro si la sediul organizatorului situat in strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE