REGULAMENTE CONCURSURI

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI - ,,Super Pietonii primesc o Păpușă Lulu!"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ,,Super Pietonii primesc o Păpușă Lulu"

Organizator: COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Articolul 1. Organizatorul. Regulamentul Oficial al Campaniei

1.1. Campania ,,Super Pietonii primesc o Păpușă Lulu" (denumita in continuare „Campania”) este organizata de COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Dna. Mirela Retegan in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizatorul”)

1.2. Campania se deruleaza conform regulilor din prezentul Regulament.

1.3. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.4. Regulamentul este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane atat on-line pe www.zurli.ro, cat si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail contact@zurli.ro sau la adresa postala din Mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Intrarea Tudor Stefan nr. 57, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Articolul 3 al prezentului Regulament.

Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau pe plicul de corespondenta informatii precum ,,REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ,,Super Pietonii primesc o Păpușă Lulu"

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator. Actul aditional modificator va fi publicat pe Platformele online ante mentionate (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/ sau intrerupe oricand desfasurarea Campaniei, fara nicio obligatie fata de Participanti.

Articolul 2. Durata si zona de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania se desfasoara la nivel regional, respectiv în orașele aferente turneului ,,Superpietonii" – conform listei enumerate mai jos. Participantii pot adresa o solicitare in scris la adresa de e-mail: contact@zurli.ro sau la sediul ante – mentionat al Organizatorului, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos.

2.2. Orașele în care Campania se va desfășura în perioada 18 martie – 19 martie 2023 sunt urmatoarele:

DEVA, 18 martie - Centrul Cultural Drăgan Muntean

DROBETA TURNUL SEVERIN, 19 martie - Palatul Culturii Costin Teodor Costescu

FOCȘANI, 25 martie - ATENEUL POPULAR

BRĂILA, 26 martie - Casa Tineretului

CRAIOVA, 09 aprilie - Filarmonica Oltenia

2.3. Campania este valabila in intervalului de timp alocat desfasurarii fiecarui spectacol sustinut de artistul Gașca Zurli în orasele și locatiile mentionate în articolul 2 sau pana la momentul epuizarii stocurilor promotionale, oricare dintre aceste doua evenimente are loc primul.

2.4. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei si sistemul de functionare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

Articolul 3. Dreptul de Participare

3.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, impliniti inainte de inceperea campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Pentru evitarea oricarui dubiu, Participantul la Campanie poate fi reprezentat de orice persoana care participa la spectacolul Super Pietonii, isi face o poza apoi o incarca la postarea de pe Facebook aferenta concursului , ,,,Super Pietonii primesc o Păpușă Lulu!" din cadrul Campanie, in fiecare oras in care Gasca Zurli va sustine spectacole in cadrul turneului ,,Superpietonii".

3.2. In acest sens, se poate considera participant orice persoana care detine un bilet active la cel putin unul din spectacolele de mai sus mentionate;

3.3.Participantii pot achizitiona oricate produse marca Zurli doresc, participarea la Campanie nefiind conditionata de cumpararea unui anumit numar de produse.

Articolul 4. Conditii de participare in Campanie

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să isi faca o fotografie si sa o posteze pe pagina de Facebook Gasca Zurli in intervalul de timp alocat fiecarui eveniment din lista oraselor mentionate in articolul 2;

In cadrul fiecarui spectacol, va fi anuntat un (1) castigator pe pagina de Facebook Gasca Zurli.

Valoarea premiilor

Valoarea fiecărui premiu nu depaseste valoarea de 119 ron, astfel câștigarea premiilor nu presupune nicio taxă de impozitare a acestuia.

Articolul 5. Desemnarea Castigatorului

Castigatorul va fi ales in functie de cea mai originala sau frumoasa fotografie si va fi anuntat pe pagina de Facebook Gasca Zurli.

Articolul 6. Raspunderea

6.1. Prin participarea la campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator legate de implementarea prezentei campanii.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei sau renumele Organizatorului si al Partenerului, respectiv al produselor si serviciilor acestuia sau apartinand Partenerului.

6.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor/ incetarii campaniei, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

6.4. Organizatorul prezentei campanii:

a) nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre Castigator;

b) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

c) isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul nu valideaza premiul conform prezentului Regulament Oficial.

6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

Articolul 7. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul validarii castigatorului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse din evidentele Companiei de Evenimente Zurli SRL.

Predevederile privind protectia datelor cu caracter personal prevazute in Politica de confidentialitate publicata pe site-ul www.zurli.ro se aplica si in cadrul prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei este disponibil spre consultare pe www.zurli.ro si la sediul organizatorului situat in strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE