REGULAMENTE CONCURSURI

Regulament concurs - „Surprize pentru copiii din Chișinău”

ACT ADIŢIONAL NR. 80/ 26.11.2022

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR

ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

Articolul 1. Organizatorul. Regulamentul Oficial al Campaniei
1.1. Campania „Surprize pentru copiii din Chișinău” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Dna. Mirela Retegan in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizatorul”)

1.2. Campania se deruleaza conform regulilor din prezentul Regulament.

1.3. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.4. Regulamentul este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane atat on-line pe www.zurli.ro, cat si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail contact@zurli.ro sau la adresa postala din Mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Intrarea Tudor Stefan nr. 57, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Articolul 3 al prezentului Regulament.

Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailului sau pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament campanie”, Regulament concurs - „Surprize pentru copiii din Chișinău”

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator. Actul aditional modificator va fi publicat pe Platformele online ante mentionate (in completarea Regulamentului Oficial), urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/ sau intrerupe oricand desfasurarea Campaniei, fara nicio obligatie fata de Participanti.

Art. 1.7 . COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna Mirela Retegan in calitate de Director General, decide organizarea concursului „Surprize pentru copiii din Chișinău” va avea loc în perioada 26.11.2022 ora 17.00 – 26.11.2022 ora 20.00, pe pagina de facebook Gasca Zurli - https://www.facebook.com/gascazurli.

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General, publicat integral pe www.zurli.ro:

1. Participantii se pot inscrie o singura data in concurs.

2. Să dea,, follow” paginii de Facebook Gasca Zurli

3. Să încarce la secțiunea comentarii din cadrul postarilor de concurs de pe pagina de facebook Gașca Zurli, o poză cu ei de la spectacolul Gașca Zurli la Palatul Naţional „Nicolae Sulac, Chișinău.

Art 4. În cadrul concursului se va acorda un număr de 1 (un) premiu:

1 x cartea ,,Căsuța Zurl”

1x cartea ,,Șeful casei”

1x cartea ,,Cum l-a păcălit Tura Vura pe Tashu”

Art. 5. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art. 6. Modalitatea de atribuire a premiilor: câștigătorii vor fi alesi in data de 26.11.2022, ora 20.00, de catre juriul Zurli. Juriul este format din Mirela Retegan - General Manager, Amalia Astilean - Director Executiv si Roxana Nicu - Director Marketing. Juriul va desemna 1 (un) castigator dintre participanții care înscriu un raspuns valid la comentarii, la postarea de concurs de pe pagina de facebook Gasca Zurli. Cele mai originale/amuzante/emoționante raspunsuri vor fi premiate de Juriu.

Art 8. Câştigătoii vor fi anunţați in textul postarii de concurs si la comentarii, în data de 26.11.2022, ora 20.00. Castigatorii sunt obligati sa ne trimita in maximum 24 de ore de la anuntarea acestora pe pagina de Facebook Gasca Zurli, un e-mail la contact@zurli.ro cu datele de contact, impreuna cu mentiunea Concurs - „Surprize pentru copiii din Chișinău”

Datele cu caracter personal sunt solicitate strict in scopul validarii castigatorului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse din evidentele Companiei de Evenimente Zurli SRL.

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe www.zurli.ro si la sediul organizatorului situat in strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a concursului.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art 9. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare.

Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 26 noiembrie 2022 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro si pe pagina de Facebook cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

SC COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE