REGULAMENTE CONCURSURI

Regulament concurs O zi cu Gașca Zurli în București

ACT ADITIONAL NR. 441 /31.05.2021

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR

ORGANIZAT DE CATRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

CAMPANIE: O ZI cu GASCA ZURLI ÎN BUCURESTI

ORGANIZATOR: COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Art. 1. Dispozitii generale. Prin prezentul act aditional se completeaza Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli SRL,disponibil in varianta integrala pe www.zurli.ro.

Art. 2. Organizatorul. COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna Mirela Retegan in calitate de Director General, decide organizarea concursului “O ZI CU GAȘCA ZURLI ÎN BUCUREȘTI (denumit in cele ce urmeaza “Concursul” sau “Campania”).

Art. 3. Desfasurarea campaniei “O zi cu Gasca Zurli ÎN BUCURESTI”. Campania „O zi cu Gasca Zurli in Bucuresti” este organizata la nivel national si se desfasoara pe website-ul www.zurli.ro, in conditiile Regulamentului Oficial al Concursurilor organizate de catre COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI S.R.L, disponibil in mod gratuit oricarei persoane care acceseaza pagina oficiala a Organizatorului: https://zurli.ro/regulament.html.

Art. 4. Durata campaniei. Campania se desfasoara in perioada 01.06.2021, ora 08.00 – 01.07.2021, ora 00.00.

Art. 5. Mecanismul de inscriere a Participantului si de desfasurare a Concursului.

5.1. Pentru a se inscrie in concurs, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii aditionale fata de cele precizate in Regulamentul Oficial al Concursului General, publicat integral pe www.zurli.ro. – https://zurli.ro/regulament.html

5.1.1. Participantii se pot inscrie o singura data in Concurs, prin completarea formularului de inscriere disponibil pe site-ul www.zurli.ro. - https://zurli.ro/concurs/o-zi-cu-zurli/

5.1.2. Acestia trebuie aă detina un abonament contractat la aplicatia Zurli și să poată face dovada detinerii acestui abonament. Abonamentul poate fi atât lunar, cat si anual (12 luni).5.1.3. Pentru a se putea inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa apese butonul de ,,follow” al paginii de Facebook Gașca Zurli - https://www.facebook.com/gascazurli/.

5.1.4.De asemenea, Participantii trebuie sa se asigure ca vor da follow si paginii de Instagram Gașca Zurli - https://www.instagram.com/gasca_zurli/?hl=ro.

5.1.5. Nu in ultimul rand, Participantii la Campanie vor da share concursului pe pagina personala de Facebook.

5.1.6. Participantul poate fi reprezentat numai de o persoana majora (reprezentant legal/ tutore/ parinte), cu domiciliul in orice oras din tara sau din lume.

5.1.7. Participantul este de acord ca, in cazul castigarii Premiului, acesta va suporta costul de deplasare ocazionat de revenidcarea efectiva a Premiului si petrecerea unei zile cu Gasca Zurli in Bucuresti.

Art. 6. Premiul Campaniei.

6.1.Premiul Concursului consta in oportunitatea de a petrece O ZI CU GASCA ZURLI in Bucuresti.

6.2. Printre activitățile pe care le presupune câștigarea Premiului se numara urmatoarele:– vizitarea sediului Zurli, înregistrarea unui cântec în studioul Zurli (video sau voce) , o plimbare la cele mai importante obiective turistice din București (acestea se vor stabili de comun acord cu câștigătorul, în funcțe de context și disponibilitate), o vizită la o cofetărie din București, dar și alte activități recreative.

Art. 7. Desemnarea Castigatorului.

7.1. Juriul Zurli, astfel cum acesta va fi descris in cele ce urmeaza, va alege un singur Castigator de pe site-ul www.zurli.ro – https://zurli.ro/concurs/o-zi-cu-zurli/ . Cel mai sincer, original, emotionant rapsuns la urmăatoarele întrebari:

  • De ce îți place Gașca Zurli?
  • Care este personajul preferat al copilului tău?
  • Care este cântecul preferat al copilului tău?
  • Ai fost vreodată la un spectacol cu Gașca Zurli? Dacă da, unde?
  • De la ce vârstă se uită copilul tău la Gașca Zurli?

incarcat in sectiunea formularului de participare – https://zurli.ro/concurs/o-zi-cu-zurli/ de catre un Participant, care indeplineste conditia obligatorie de a detine un abonament valid la Aplicatia Zurli și care va putea face dovada acestuia, va fi desemnat castigator de catre juriul Zurli. Alte condiții de participare:

⁃ Să dețină abonament activ la Aplicația Zurli ( abonament lunar sau abonament anual)

⁃ Să apese butonul de follow al paginii Gașca Zurli pe Facebook și Instagram

⁃ Sa dea share pe pagina proprie de facebook concursului

7.2. Castigatorul va fi anuntat in mod public in data de 02.07.2021, ora 12:00, pe website-ul www.zurli.ro si pe pagina de Facebook a Organizatorului, astfel cum aceasta a fost indicata mai sus, in urma validarii participarii acestuia de catre juriul Organizatorului.

7.3. Juriul este format din Mirela Retegan - General Manager, Amalia Astilean - Director Executiv si Roxana Nicu - Director Marketing.

7.4. Pentru a stabili detaliile specifice acordarii Premiului, Participantul va fi contactat telefonic/ prin e-mail de personalul Organizatorului.

Art. 8. Conditii specifice pentru validarea, acordarea si revendicarea premiilor.

8.1. Organizatorul nu va acorda contravaloarea Premiului in bani.

8.2. In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui Castigator insemnand ca respectivul Castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.3. In contextul validarii si al revendicarii efective a Premiului, Participantul intelege ca va suporta in integralitate costurile ocazionate de deplasare (transport, cazare etc.).

Art. 9. Reguli specifice de desfasurare a evenimentului O Zi cu Gașca Zurli în București”.

9.1. Organizatorul va inregistra intreaga activitate reacreativă desfășurată în cadrul Concursului „O Zi cu Gașca Zurli in Bucuresti”, putand dispune de secventele astfel rezultate in materialele de promovare Gasca Zurli, in interesul legitim al Organizatorului.

9.2. Acordul reprezentantului legal al Castigatorului cu privire la inregistrarea evenimentului se prezuma a fi acordat si cu privire la ceilalti participanti, avand in vedere caracterul evenimentului dedicat exclusiv categoriei de varsta a participantilor.

9.3. Participantii si reprezentantii legali ai acestora se obliga sa nu inregistreze, sa nu partajeze sau sa distribuie partial sau total secvente rezultate din inregistrarea evenimentului”O Zi cu Gașca Zurli in Bucuresti”, fara acordul expres al Organizatorului.

Art. 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1. Datele cu caracter personal pe care Participantul le pune la dispozitia Organizatorului in contextul completarii Formularului de Inscriere afiat pe site sunt prelucrate exclusiv in vederea derularii acestei Campanii si nu vor fi stocate in evidentele Organizatorului, acesta asigurandu-se ca respecta normativele europene si nationale in materia protectiei datelor cu caracter personal.

10.2.Datele cu caracter personal sunt solicitate strict in scopul inscrierii la Campanie si validarii Castigatorului, precum si pentru punereala dispozitia acestuia a Premiului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse din evidentele Companiei de Evenimente Zurli SRL.

Art. 11. Dispozitii finale.

11.1.Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare pe website-ul www.zurli.ro si la sediul organizatorului, situat in strada Intrarea Tudor Stefan, nr. 57, sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a Concursului.

11.2. Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentei Anexe la Regulamentul Oficial al Concursurilor organizate de Compania de Eveniment Zurli.

11.3. Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „O ZI cu GASCA ZURLI IN BUCURESTI” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor, disponibil pe www.zurli.ro.

11.4. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli raman in continuare, in mod neschimbat, in vigoare.

11.5.Prezentul act aditional a fost intocmit in data de 31 Mai 2021 si va fi adus la cunostinta Participantilor pe pagina www.zurli.ro si pe pagina de Facebook Gașca Zurli.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE