REGULAMENTE CONCURSURI

Regulament concurs Matinalul Zurli - 30 septembrie

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ROATA ZURLI”

ORGANIZAT IN CADRUL “MATINALUL ZURLI”

ORGANIZATOR: COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1. Concursul este organizat si desfasurat de COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Intrarea Tudor Stefan, Nr. 57, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5236/22.04.2009, avand CUI RO25472246 si cont RO43INGB0000999906633967 deschis la ING Bank, reprezentata prin doamna Mirela Retegan in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizator”).

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte Termenii si Conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3. Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, atat in cadrul platformei on-line www.zurli.ro (denumita in continuare „Platforma”), pe pagina oficiala de Facebook a Gastii Zurli, pe canalul de Youtube Zurli Official, dar si in baza solicitarii persoanelor interesate, transmisa catre adresa de e-mail: [contact@zurli.ro] pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3. Rugam persoanele care transmit astfel de solicitari sa precizeze in subiectul e-mailulului sau pe plicul de corespondenta informatii precum „Regulament concurs” sau „Roata Zurli”, etc.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament Oficial. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe Platforma (in completarea Regulamentului Oficial), dar si pe pagina oficiala de Facebook Gasca Zurli, precum si pe canalul de Youtube Zurli Official,urmand a fi in acelasi timp disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Concursului, fara vreo obligatie fata de Participanti.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national, in cadrul Matinalului Zurli, transmis live pe pagina de Facebook Gasca Zurli, dar si pe canalul de Youtube Zurli Official. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, Participantii pot trimite cereri scrie la adresa de e-mail: [contact@zurli.ro] sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite, in acest caz, un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul Participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu si indica, in mod voluntar, informatii concrete in acest sens) in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului

3.1. Concursul se desfasoara in perioadele prevazute in Anexa prezentului Regulament.

3.2. Concursul se desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand a se completa cu detaliile campaniei prevazute in Anexa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare ale Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1. Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, indiferent de varsta acestora, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania care apeleaza numarul de telefon afisat pe ecran in cadrul Matinalului Zurli. In cazul in care Participantul este minor, participarea este conditionata de acceptul reprezentantului sau legal.

4.2. La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul a) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona conform dispozitiilor legale in vigoare in vederea recuperarii eventualelor prejudicii.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare a Concursului. Inscrierea in Concurs

5.1. Participantii se pot inscrie la Concurs prin apelarea numarului de telefon pus la dispozitia acestora de Organizator in cadrul Matinalului Zurli.

5.2. Inscrierea in Concurs se realizeaza in mod voluntar, astfel:

Se consulta prezentul Regulament Oficial, in cadrul caruia este inclusa si Politica de Conidentialitate;

Se apeleaza numarul de telefon pus la dispozitie de Organizator in cadrul Matinalului Zurli. Apelurile telefonice vor fi preluate in ordinea sosirii acestora;

Se furnizeaza, prin intermediul unui mesaj pe Facebook transmis catre Organizator pe pagina oficiala a acestuia sau pe e-mailul oficial [...], datele necesare validarii participarii;

Unul din prezentatorii Matinalului va invarti Roata Zurli. Roata nu contine exclusiv campuri aferente castigarii de premii, ci si urmatoarele segmente: “Mai incearca”, “Provocare”, “Intrebare”, “Cantec”, “Premiu – mic, mijlociu sau mare”.

In cazul in care Roata Zurli se va opri in dreptul premiului, va fi necesar ca Participantul sa furnizeze datele necesare validarii premiului.

5.3. Un Participant va putea fi desemnat castigator o singura data pe durata acestui Concurs. Unica participare este asociata numarului de telefon furnizat de Participant.

5.3. Prin inscrierea la Concurs, Participantii vor avea sansa sa castige unul dintre produsele scoase la Concurs, asa cum acestea sunt descrise in Anexa prezentului Concurs.

Articolul 6. Premiile Concursului/ Taxe si impozite

6.1. Premiile constau in produse comercializate in mod uzual in cadrul Magazinului online Zurli, disponibile pe platforma online www.magazinulzurli.ro.

6.2. Numarul premiilor si valoarea totala a a acestora va fi prezentata in Anexa parte integranta a prezentului Reglumanet.

6.3. Premiile sunt acordate in cadrul desfasurarii activitatii economice a Organizatorului si reprezinta cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii produselor si serviciilor sale si sunt considerate cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (denumita in continuare „Codul Fiscal”).

6.4. Valoarea fiecarui premiu nu depaseste, ca regula generala, suma de 600 lei si nu este supusa impozitarii potrivit prevederilor art. 110 alin (4) lit. a) din Codul Fiscal. In cazul in care valoarea premiului depaseste aceasta valoare, se vor aplica dispozitiile legale aferente din Codul Fiscal.

6.5. In vederea justificarii cheltuielilor conform prezentei sectiuni, Organizatorul va pastra la sediul sau o lista a castigatorilor premiilor (denumita in continuare „Lista castigatorilor”) ce va contine data alocarii premiului, numele si prenumele castigatorului, numarul de telefon, adresa Castigatorului, informatii ce demonstreaza validarea premiului si livrarea acestuia catre Castigator. Avand in vedere faptul ca aceste informatii reprezinta date cu caracter personal, Organizatorul acorda o atentie deosebita listelor intocmite, instruind in mod corespunzator personalul care colecteaza si pastreaza astfel de informatii.

6.6. Organizatoul pastreaza Lista castigatorilor pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Articolul 7. Mecanismul de acordare si revendicare a premiilor

7.1. Participantii vor avea sansa de a castiga unul din premiile scoase la concurs de Organizator (identificate ca “premiu mic, mijlociu sau mare”) in perioada aferenta campaniei, pe durata difuzarii live a Matinalului Zurli.

7.2. Angajatii Organizatorului vor expedia Castigatorilor, prin intermediul curieratului[GA6] , premiile acestora.

7.3. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat sau de a figura in Lista castigatorilor, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului. Pentru evitarea oricarui dubiu, printr-o astfel de masura Organizatorul nu conditioneaza oferirea premiului de colectarea de date cu caracter personal, ci indeplineste toate formalitatile necesare care ar putea fi supuse verificarilor organelor fiscale.

7.4. Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun Participant ori se inscriu mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Articolul 8. Raspunderea

8.1. Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator legate de implementarea prezentului Concurs.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului sau renumele Organizatorului, precum si imaginea produselor.

8.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor/incetarii campaniei, exceptie facand situatiile concrete in care persoanele interesate, in calitatea lor de persoane vizate, isi exercita in limitele legale drepturile prevazute de legislatia aplicabila in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.4. Prin participarea la Concurs si parcurgerea Regulamentului Oficial, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de continutul acestui document si este de acord cu urmatoarele:

este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea (in special cu privire la orice date personale furnizate voluntar);

este informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate in vederea derularii campaniei.

8.5. Organizatorul prezentului Concurs:

nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu valideaza premiul conform prezentului Regulament Oficial.

8.6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda, abuz sau orice alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei campanii sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

Articolul 9. Protectia datelor cu caracter personal

9.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, in calitate de Operator de date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor), ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament dar si bunele practici in materie de prelucrare a datelor in scopuri de marketing.

9.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei nu vor fi dezvaluite, cu exceptia salariatilor autorizati ai Companiei de Evenimente Zurli sau ai afiliatilor acesteia si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.3. Castigatorul intelege si accepta faptul ca, pentru validarea participarii la Concurs, respectiv pentru intrarea in posesia premiului alocat in baza prezentului Regulament, acesta va furniza Organizatorului o serie de date personale precum: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail. In cazul in care Castigatorul nu este de acord cu furnizarea acestor informatii, premiul nu va putea fi validat, iar castigatorul nu il va putea revendica.

9.4. Castigatorul intelege si accepta faptul ca Organizatorul va colecta strict informatii necesare eventualelor verificari ale organelor fiscale privind legalitatea campaniei. Aceste informatii sunt limitate la data participarii, nume si prenume, Organizatorul necolectand date ce nu sunt necesare scopului colectarii, precum CNP sau serie si numar buletin.

9.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. In acest sens, Organizatorul a implementat o serie de masuri tehnice si organizatorice adecvate prin raportare la procesele de prelucrare aferente acestui Concurs.

9.6. Operatorul de date colecteaza datele furnizate in mod voluntar de Participant si va asigura un acces limitat la acestea strict pentru personalul propriu cu atributii specifice si/sau al afiliatilor. Temeiul juridic al acestei prelucrari este reprezentat de consimtamantul persoanei vizate.

9.7. Datele colectate in vederea validarii premiilor (Lista castigatorilor) sunt prelucrate prin intermediul angajatilor Operatorului, special instruiti in vederea asigurarii confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal ce fac obiectul Concursului. Fiecare membru al personalului care colecteaza date in vederea derularii Concursului a semnat un acord de confidentialitate si este instruit expres sa informeze persoanele vizate cu privire la drepturile acestora in legatura cu prelucrarea datelor personale, dar si sa limiteze accesul castigatorilor la datele celorlalti castigatori desemnati anterior. Ulterior, datele colectate sunt preluate in vederea pastrarii conform cerintelor legale la nivelul Operatorului, fiind puse la dispozitia organelor fiscale in eventualitatea unor controale derulate de acestea. In ipoteza in care intervin aspecte juridice, datele personale pot fi accesate, la cerere, de catre departamentul juridic si de catre Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal desemnat la nivelul societatii. Temeiul juridic al acestei prelucrari il constituie interesul legitim al Operatorului de date.

9.8. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi:

dreptul de a solicita in scris o confirmare a faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);

dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR);

dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR);

dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 GDPR);

dreptul de a solicita transferul datelor catre alt operator (dreptul la portabilitate, articolul 20 GDPR);

dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR);

dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere in cazul in care considera ca drepturile sale au fost incalcate (articolul 77 GDPR);

dreptul de a exercita o cale de atac impotriva unei decizii a unei autoritati de supraveghere (articolul 78 GDPR);

dreptul de a se adresa unei instante judecatoresti competente, in cazul in care considera ca drepturile sale au fost incalcate (articolul 79 GDPR);

dreptul de a obtine despagubiri de la operator, in cazul in care considera ca drepturile sale derivate din prelucrarea datelor prin intermediul masurilor implementate au fost incalcate (articolul 82 GDPR).

9.10. In cazul in care exista intrebari legate de prezenta sectiune ori de prelucrarile de date aferente Concursului, persoana vizata este rugata sa transmita o solicitare scrisa la adresa de e-mail: [contact@zurli.ro] sau in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: [contact@zurli.ro].

9.11. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Compania de Evenimente Zurli sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului informatii precum “protectia datelor”/ „prelucrare date concurs”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

9.12. Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea solicitarii catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

Articolul 11. Incetarea Concursului inainte de termen

11.1. Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul organizat in perioada precizata in Anexa prezentului Regulament. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica de Organizator.

Articolul 12. Forta Majora si Cazul Fortuit

12.1. In contextul prezentului Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2. Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

12.3. Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

12.4. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;

orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

eventuale situatii politice, sociale, sanitare sau de orice alta natura care pot conduce la imposibilitatea desfasurarii prezentului Concurs.

12.5. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 13. Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Articolul 14. Regulamentul Oficial

14.1. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public astazi, […], in […] exemplar/e original/e si […] duplicate

ANEXA LA

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „ROATA ZURLI„

ORGANIZAT IN CADRUL “MATINALUL ZURLI”

ORGANIZATOR: COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va derula in perioada [30.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 09.00], in cadrul programului de difuzare a Matinalului Zurli.

VALOAREA PREMIILOR

In cadrul concursului vor fi acordate urmatoarele premii:

Premiu mic – Penar Zurli + Mască Zurli

Premiu mijlociu – Umbrela Zurli + Mască Zurli

Premiu mare – Microfon Zurli + Mască Zurli

Premii – Surpriza de sub capac:

1 x Set Carti Zurlici

1 x CD Te iubesc Mami

Valoarea totala a premiilor este de 182 de ron.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

calendar

Gașca Zurli Show @ Family Fest Island

BUCUREȘTI, 03.10.2020, ora 11:00

cumpara bilete
Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE