REGULAMENTE CONCURSURI

Regulament Concurs ,,Câstigă un mesaj personalizat de la Gașca Zurli"

ACT ADIŢIONAL NR. 31/13.05.2022

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CASTIGA UN MESAJ PERSONALIZAT DE LA GASCA ZURLI

ORGANIZAT DE CĂTRE COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI

Art. 1. Prin prezentul act adiţional se completează Regulamentul Oficial General al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli SRL si disponibil in varianta integrala pe www.zurli.ro

Art. 2. COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna Mirela Retegan in calitate de Director General, decide organizarea concursului ,,Câștigă un mesaj personalizat de la Gașca Zurli” ce va avea loc în perioada 15.05.2022 ora 09.00 – 15.06.2022 ora 23.59, pe site-ul www.zurli.ro.

Art. 3. Pentru a se înscrie în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii adiţionale faţă de cele precizate în Regulamentul Oficial de Concurs General, publicat integral pe www.zurli.ro:

1. Participantii se pot inscrie o singura data in concurs

2. Să completeze datele din landing page-ul activ de pe site-ul www.zurli.ro

3. Sa fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Compania de Evenimente Zurli, in scopuri publicitare.

Art. 4. În cadrul concursului se vor acorda UN (1) premiu:

• 1 x Mesaj personalizat de la Gașca Zurli.

Art. 5. Condiţii specifice pentru validarea, acordarea şi revendicarea premiilor: Nu se poate acorda contravaloarea premiului în bani. În cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să între în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres şi neechivoc), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Art.6. Modalitatea de atribuire a premiului: câștigătorii vor fi aleși in data de 17 iunie 2022, ora 18.00 de catre juriul Zurli. Juriul este format din Mirela Retegan – General Manager, Amalia Astilean – Director Executiv si Roxana Nicu – Director Marketing. Juriul va alege un singur câștigător aleatoriu.

Art 7. Câştigătorul va fi anunţat, in data de 17 iunie 2022, ora 20:00.

Art 8. Datele cu caracter personal sunt solicitate in scopuri publicitare, urmand a fii folosite in campanii de comunicare initiate de Compania de Evenimente Zurli SRL.

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe www.zurli.ro si la sediul organizatorului situat in strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a concursului.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art 9. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de către Compania de Evenimente Zurli, rămân în continuare, în mod neschimbat, în vigoare.

Prezentul act adiţional a fost întocmit în data de 13 mai 2022 şi va fi adus la cunoştinţă participanţilor pe pagina www.zurli.ro si pe pagina de Facebook cu cel puţin 24 de ore înaintea acestuia sau în limita timpului disponibil.

SC COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL.

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE