REGULAMENTE CONCURSURI

Regulament campanie 20% Reducere pentru petrecerile Zurli

ACT ADITIONAL 65/18.10.2022

REGULAMENT CAMPANIE 20% REDUCERE PENTRU PETRECERILE ZURLI

Art. 1. DISPOZITII GENERALE.

Prin prezentul act aditional se completeaza Regulamentul Oficial General al campaniei organizate de catre societatea Compania de Evenimente Zurli SRL, disponibil in varianta integrala pe www.zurli.ro

Art. 2. Organizatorul, Compania de Evenimente Zurli SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Intrarea Tudor Stefan nr 57, sector 1, J40/5236/22.04.2009, RO25472246, cont bancar RO23BTRL04101202S11300XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna. Mirela Retegan in calitate de Director General, decide organizarea campaniei “20% REDUCERE PENTRU PETRECERILE DE ZURLI”(denumit in cele ce urmeaza “Campania”).

Art. 3. DESFARURARE

Campania “20% REDUCERE PENTRU PETRECERILE ZURLI” este organizat la nivel national.

Campania se desfasoara la nivel national, prin primirea unor flyere cu codul de reducere, la unul din evenimentele organizate de catre COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI S.R.L., in conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, disponibil in mod gratuit oricarei persoane care acceseaza site-ul oficial al Organizatorului, www.zurli.ro.

Art. 4. DURATA

Campania “20% REDUCERE PENTRU PETRECERILE ZURLI”se desfasoara pe o periaoda de un (1) an calendaristic, de la data primirii flyer-ului promotional.

Art. 5. INSCRIERE. MECANISM. CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru a intra in campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii suplimentare fata de cele precizate in Regulamentul Oficial al Concursului General, publicat pe www.zurli.ro:

Participantii trebuie sa pastreze flyer-ul primit la unul din evenimentele organizate de catre COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI si sa-l inmaneze animatorului care vine la petrecere ori sa il trimita prin posta, cu numele, prenumele si datele de contact ale utlilizatorului, la adresa Intrarea Tudor Stefan, nr. 57, sector 2, Bucuresti.

Reducerea este valabila pentru o singura petrecere iar reducerile nu se cumuleaza, daca participantul are mai multe flyere primite la mai multe evenimente organizate de COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI S.R.L.

Reducerea este valabila timp de un (1) calendaristic de la primirea flyer-ului cu CAMPANIA.

Art. 6 CONDITII SPECIFICE PENTRU VALIDAREA, ACORDAREA SI REVENDICAREA PREMIILOR

Organizatorul nu va acorda contravaloarea REDUCERII in bani.

In cazul refuzului PARTICIPANTULUI de a beneficia de REDUCERE (prin refuzul unui PARTICIPANT insemnand ca respectivul PARTICIPANT nu doreste sa intre in posesia REDUCERII, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a REDUCERII, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care Participantul le pune la dispozitia Organizatorului in contextul completarii Formularului de Inscriere afiat pe site sunt prelucrate exclusiv in vederea derularii acestei Campanii si nu vor fi stocate in evidentele Organizatorului, acesta asigurandu-se ca respecta normativele europene si nationale in materia protectiei datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt solicitate strict in scopul inscrierii la Campanie si validarii PROMOTIEI, precum si pentru punerea la dispozitia acestuia a Premiului, urmand ca ulterior acestea sa fie sterse din evidentele Companiei de Evenimente Zurli SRL.

Participantii inteleg ca datele cu caracter personal prelucrate cu ocazia derularii prezentei CAMPANII vor fi utilizate exclusiv in scopul desfasurarii CAMPANIEI si acordarii REDUCERII si datele acestora nu vor fi folosite ulterior in alte scopuri decat cu acordul expres al Participantilor sau daca exista o obligatie legala in acest sens.

Art. 8. DISPOZITII FINALE

Regulamentul CAMPANIEI este disponibil spre consultare pe website-ul www.zurli.ro si la sediul organizatorului, situat in strada Intrarea Tudor Stefan, nr. 57, sector 1, Bucuresti, pe toata perioada de desfasurare a Concursului.

Participarea la aceasta CAMPANIE implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentei Anexe la Regulamentul Oficial al Concursurilor organizate de Compania de Eveniment Zurli.

Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei 20% REDUCERE PENTRU PETRECERILE ZURLI” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor, disponibil pe www.zurli.ro.

Toate celelalte prevederi din Regulamentul Oficial al concursurilor organizate de catre Compania de Evenimente Zurli raman in continuare, in mod neschimbat, in vigoare.

Prezentul act aditional a fost intocmit in data de 18 octombrie 2022 si va fi adus la cunostinta Participantilor pe pagina www.zurli.ro.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE