Reguli de participare si access spectacol gratuit 1 Zurli E!

 Reguli de participare si access spectacol gratuit - "1 ZURLI E !"- GAȘCA ZURLI

"1 ZURLI E !"- GAȘCA ZURLI

Reguli de participare si access spectacol gratuit
1. REGULAMENT
Prezentul regulament se aplica pentru evenimentul gratuit "1 ZURLI E!" cu trupa Gașca Zurli organizat de Fundatia Noua Generatie, denumita in continuare „Organizator” si defineste regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie sa le respecte, precum si drepturile si obligatiile Organizatorului si ale Participantului.
Spectacolul gratuit "1 ZURLI E!" va avea loc pe data de 1 Iunie 2019, ora 15.00, la Sala Palatului din Str.Ion Campineanu, nr.28, sector 1 , Bucuresti.
Prezentul Regulament este o intelegere intre Organizator si Participant.
Respectarea acestui REGULAMENT este obligatorie pentru toate persoanele prezente la spectacol, iar in cazul nerespectarii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza intrarea persoanelor in cauza in locatia evenimentului, sau excluderea de la eveniment, caz in care dreptul de participare validat prin indeplinirea conditiilor pentru inscriere se va pierde.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand acest regulament, iar orice modificare va fi afisata pe site-ul www.zurli.ro, sectiunea Reguli de Participare si Acces.
Prin inscriere, Participantul se obliga sa respecte acest regulament.
2. INSCRIERE, PARTICPARE, ACCES
2. 1. INSCRIERE
Inscrierile se fac incepand cu data lansarii evenimentului, respectiv 21.05.2019, prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa de e-mail contact@zurli.ro.
Dreptul de participare al solicitantului este validat doar dupa confirmarea Organizatorului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru solicitarile neconfirmate. In lipsa unei confirmari scrise din partea Organizatorului, aplicarea nu este valabila.
Pentru orice intrebare, nelamurire, puteti suna la numarul de telefon 0728 143 168 (in intervalul orar 09.00-17.00, program de luni pana vineri), persoana de contact - Andrea Bartha.
Numarul de invitatii alocate se ofera in limita locurilor disponibile din incinta locului in care se organizeaza evenimentul, inclusiv in ceea ce priveste locurile pentru persoanele cu mobilitate redusa (Sala Palatului). Lipsa disponibilitatii locurilor va conduce la neconfirmarea e-mailului prin intermediul careia s-a efectuat inscrierea, fara nicio responsabilitate din partea Organizatorului.
Invitatiile se ofera in ordinea primirii solicitarilor si confirmarilor acestora de catre Organizator.
Page2
2.2 PARTICIPARE
Participarea adultilor ( reprezentant al centrului de plasament, ONG-ului, asociatiei sau oricarei alte entitati din care provin copiii speciali) si copiilor speciali insotiti de catre acestia la eveniment se face pe raspunderea exclusiva a adultilor (parinte/tutore legal) sau dupa caz, a centrului de plasament, ONG-ului, asociatiei sau entitatii din care provine copilul special, inclusiv cu privire la urmatoarele:
a. aptitudinea din punct de vedere medical (fizica si psihica) a copilului special pentru a se deplasa si participa la eveniment;
b. transportul copilului special la si de la eveniment se deplaseaza in conditii de siguranta, asigurate de centrul de plasament, ONG-ul, asociatia sau entitatea din care provine copilul special, prin reprezentantii sai;
c. eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment un copil special care prezinta orice tip de boala psihica sau fizica pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale si audio.
Separat, centrul de plasament, ONG-ul, asociatia sau entitatea din care provine copilul special, va pastra, cu respectarea cerintelor legale privind protectia datelor cu caracter personal, orice evidenta necesara derularii unor astfel de activitati consultand, daca este cazul, orice documente necesare participarii la eveniment, Organizatorul neavand nicio responsabilitate in acest sens.
Organizatorul nu solicita pentru inscriere informatii care sa demonstreze calitatea de copil special, putand cere insa in orice moment ulterior inscrierii documente justificative centrului de plasament, ONG-ului, asociatiei sau entitatii din care provine copilul special.
In cazul in care centrul de plasament, ONG-ul, asociatia sau entitatea din care provine copilul special, nu va putea furniza dovada solicitata de Organizator, dreptul de participare validat prin indeplinirea conditiilor pentru inscriere se va pierde.
Centrul de plasament, ONG-ul, asociatia sau entitatea din care provine copilul special este pe deplin raspunzator/raspunzatoare atat in timpul evenimentului, cat si anterior/ulterior acestuia de orice manifestatie a celui pe care il insoteste, ce ar putea rezulta din desfasurarea evenimentului. Organizatorul este exonerat de orice raspundere.
2.3 ACCES
Accesul la eveniment se va face in baza confirmarii datelor comunicate in prealabil Organizatorului pentru inscriere. Reprezentantului centrului de plasament, ONG-ului, asociatiei sau entitatii din care provine copilul special i se va putea solicita, pentru acces, prezentarea cartii de identitate.
Accesul la eveniment se face doar pe baza de invitatie gratuita pentru fiecare copil special (in categoria copiilor „speciali” Organizatorul include, nelimitativ, copiii care provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic si familial, copii care prezinta un grad ridicat de vulnerabilitate (deficiente sau dizabilitati fizice si/sau psihice sau care pot fi incadrati in categorii similare) si insotitori.
Page3
Invitatia in baza careia se va face accesul trebuie pastrata pe toata durata evenimentului. Insotitorului sau dupa caz, insotitorilor copiilor speciali le revine responsabilitatea pastrarii invitatiilor pana la finalizarea evenimentului.
O invitatie este valabila pentru o singura persoana.
Accesul in locatia evenimentului se face cu aproximativ o ora inainte de inceperea spectacolului.
Va rugam nu intarziati!
Invitatia permite accesul participantilor doar in categoria aferenta locurilor alocate. Nu este permisa ocuparea unui alt loc decat cel aferent invitatiei gratuite pusa la dispozitie de Organizator.
Repartizarea locurilor va respecta ordinea inscrierilor pentru participare la eveniment.
Este strict interzisa vanzarea invitatiilor sau publicarea pe retele sociale sau pe site-uri a seriei unice a invitatiei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice accesul in zona evenimentelor a persoanelor care desfasoara astfel de activitati si de a confisca invitatiile aflate in posesia acestora.
Accesul copiilor speciali (0-18 ani) in locatia evenimentului se face doar insotiti de reprezentantii centrului de plasament, ONG-ului, asociatiei sau oricarei alte entitati din care provin copiii speciali) si supravegheati in permanenta de catre acestia.
Centrelor de plasament, ONG-urilor, asociatiilor sau oricaror alte entitati din care provin copiii speciali, numarul adultilor insotitori va fi stabilit intern, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si a regulilor organizatorice interne ale entitatii din care provin participantii.
3. ESTE INTERZIS:
• accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe sau alte obiecte care reprezinta pericol public;
• accesul cu recipiente de sticla, materiale inflamabile, pixuri cu laser;
• comercializarea de produse in zonele evenimentului fara acordul organizatorului;
• consumul de substante interzise sau comercializarea acestora, conform legii in vigoare;
• accesul cu alcool;
• accesul cu cutite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice;
• accesul cu animale;
• accesul publicului spectator, in sala mare de spectacole, dupa inceperea spectacolului.
4. VIDEO / FOTO
Este STRICT INTERZIS accesul in perimetrul evenimentului fara autorizatia organizatorului pentru camere video profesionale si semi-profesionale, inclusiv pentru camere foto ce detin obiectiv detasabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligati sa se supuna predarii acestora in custodie temporara.
Pe durata evenimentului se vor realiza inregistrari audio si video in care pot fi cuprinse imagini si voci ale artistilor prezenti la eveniment, dar si ale Participantilor (inclusiv ale copiilor). Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra si fotografia evenimentul. Persoanele care apar in filmarile realizate nu pot avea nicio pretentie fata de organizator sau alti participanti, intelegand ca datele lor personale (imaginea, vocea) sunt prelucrate in interesul legitim al Organizatorului, cu respectarea cerintelor legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal.
Pe toata durata evenimentului inregistrarile audio si video pot fi realizate numai cu acordul expres al Organizatorului.
Page4
Filmarea si fotografierea spectacolelor din cadrul spectacolului gratuit "1 ZURLI E!" cu scopul difuzarii in presa scrisa, audio, online sau TV se va desfasura dupa ce se va primi acordul departamentului de comunicare si marketing al Organizatorului, pe e-mail roxana@zurli.ro si contact@zurli.ro.
Incalcarea acestor reguli poate expune institutiile mass-media la procese din partea organizatorilor sau managementului artistilor ale caror drepturi au fost incalcate.
5. REGULI DE CONDUITA IN CADRUL EVENIMENTULUI
Se interzice accesul publicului spectator, in sala mare de spectacole, dupa inceperea spectacolului.
Va recomandam sa evitati conflictele si sa va respectati reciproc, evenimentul este un spatiu de relaxare, in primul rand, special creat pentru a avea o ambianta cat mai placuta din toate punctele de vedere.
Toti participantii trebuie sa respecte regulile sociale, legile si cele enumerate in acest Regulament.
Participantilor nu le este permis sa desfasoare orice fel de activitati care ar putea sa puna in pericol sau sa afecteze in orice mod siguranta sau drepturile celorlalti participanti.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului si va putea solicita despagubiri persoanelor vinovate de incalcarea acestuia.
Participantii sunt obligati ca, in incinta locului de desfasurare a evenimentului, sa respecte si sa nu distruga mediul inconjurator, incluzand constructiile si dotarile.
Consumul de droguri este ilegal si strict interzis si va fi pedepsit conform legilor in vigoare.
5. SANCTIUNI
Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in incinta spatiului de desfasurare a evenimentului total sau partial, sau de a invita participantul sa paraseasca incinta, in cazul incalcarii prezentului regulament sau a unei legi in vigoare din Romania, urmand ca participatul sa piarda dreptul de participare validat prin indeplinirea conditiilor pentru inscriere.
6. CAZ FORTA MAJORA
In caz de razboi, revolta, atac terorist, demonstratii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundatie, scurtcircuit major, epidemii, rezolutii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevazute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre parti nu este obligata sa respecte obligatiile din prezentul Regulament.
Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile suferite de participanti, daca acestea sunt urmare a unui caz de forta majora, ce poate fi dovedit prin documente eliberate de autoritatile competente.
7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor si insotitorilor astfel:
• Categorii de date, scopul, temeiul juridic si durata de prelucrare:
Categorie de date/ Scopul prelucrarii/Temei juridic/Durata/Date de contact: (uzual) nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, functie detinuta in cadrul organizatiei din care provine copilul special, imagine, voce; (exceptional) date din cartea de identitate a adultului insotitor (parinte/tutore legal), sau a reprezentantului centrului de plasament, ONG-ulului, asociatiei sau entitatii din care provine copilul special,
Page5
date privind sanatatea-documente justificative care sa demonstreze calitatea de copil special;/ Facilitarea accesului la spectacol/eveniment pentru persoanele cu dizabilitati/ 5 ani de la finalizarea evenimentului (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, functie detinuta in cadrul organizatiei din care provine copilul special); Perioada nelimitata (imagine, voce); Datele din cartea de identitate precum si cele din documentele justificative vor fi prelucrate doar prin intermediul consultarii iar cele stocate sub orice forma vor fi sterse dupa finalizarea evenimentului.;/Art. 6 alin. (1) lit. b si art. 9 alin. (2) lit. b din Regulamentul nr. 679/2016/ Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 679/2016;
7.2. Participantii la Eveniment inteleg ca datele cu caracter personal constand in imaginea proprie si voce vor fi colectate astfel si prelucrate in scopul mediatizarii evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi facuta pentru evenimente viitoare.
Organizatorul inregistreaza audio-video evenimentele sale pentru a pastra o arhiva a evenimentelor artistice.
Prelucrarea inregistrarilor audio-video si a imaginilor se realizeaza in interesul legitim al Organizatorului, fiind avute in vedere si respectate drepturile si libertatile persoanelor vizate, in special ale minorilor.
Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, Instagram, YouTube, site-ul festivalului www.zurli.ro) si de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.
Pe perioada evenimentelor, Organizatorul, partenerii asociati ai Organizatorului sau presa acreditata au dreptul de a inregistra si fotografia evenimentul. Participantii iau la cunostinta ca exista posibilitatea de a aparea in astfel de materiale, fara a putea emite pretentii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Acestia au dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-urile proprii Organizatorului si ale partenerilor asociati ai Organizatorului) si de a le utiliza in campanii publicitare fara a compensa in vreun fel participantul.
Participantii iau la cunostinta ca, in incinta spatiului de desfasurare a evenimentului, este interzisa orice activitate comerciala sau de publicitate fara acordul scris al Organizatorului.
7.3. Datele participantilor si insotitorilor pot fi divulgate catre parteneri ai Organizatorului, sponsori, operatori asociati ai Organizatorului, persoane imputernicite, furnizori externi de servicii (ex.: marketing, contabilitate).
7.4. Participantii au urmatoarele drepturi referitoare la protectia datelor: accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere (ANSPDCP).
7.5. Prelucrarea acestor date nu se va face in niciun alt scop. Organizatorul garanteaza ca a implementat proceduri tehnice si organizatorice pentru protejarea acestor date si ca prelucrarea se va face in mod legal, conform Regulamentului European nr. 679/2016 si legislatiei nationale aplicabile.
7.6. Mai multe informatii despre cum prelucram datele cu caracter personal regasiti accesand: www.zurli.ro. De asemenea, puteti adresa cererile dumneavoastra de exercitare a drepturilor contactandu-ne la adresa: contact@zurli.ro.
8. INFORMATII
Page6
Pentru copii se recomanda utilizarea castilor pentru protectie fonica si pastrarea unei distante rezonabile fata de echipamentul de sonorizare de la scena. In cazul in care copiii nu sunt echipati corespunzator si/sau supravegheati in acest sens, raspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din spatiul de desfasurare a evenimentului revine integral centrului de plasament, ONG-ului, asociatiei sau entitatii din care provine copilul.
Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participantilor ori pentru eventualele pagube personale produse.
Datele si orele de desfasurare a spectacolelor pot fi modificate unilateral de Organizator in caz de forta majora sau caz fortuit. In asemenea cazuri, Organizatorul va publica informari pe website-ul www.zurli.ro.
Organizatorul exclude asumarea responsabilitatii pentru stricaciuni petrecute pe teritoriul de desfasurare a evenimentului, care nu au fost cauza unei organizari defectuoase sau a neglijentei acestuia.
Organizatorul nu este responsabil pentru actiuni ce se petrec in afara spatiului de desfasurare a evenimentului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua controale pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.
Nu sunt tolerate exceptii de la aceste reguli, incalcarea prezentului regulament putand duce la evacuarea persoanei in cauza din spatiul de desfasurare a evenimentului si interzicerea accesului.
Persoanele care incalca acest regulament, initiaza sau participa la evenimente care tulbura ordinea, vor fi imediat escortate in afara perimetrului de desfasurare a evenimentului, accesul lor va fi interzis la spectacolele cu trupa Gașca Zurli, iar Organizatorul va anunta autoritatile abilitate ale statului, daca va fi necesar.
9. RENUNTAREA LA LOCURILE GRATUITE
In cazul in care participantii a caror inscriere a fost validata renunta la locurile pentru care au primit drept de acces urmare a indeplinirii conditiilor de inscriere precizate in prezentul regulament, locurile disponibile se vor aloca in ordinea inscrierilor, persoanelor care au fost informata cu privire la lipsa locurilor disponibile, organizatorul avand oricand posibilitatea modificarii acestui creiteriu, cu respectarea principiilor expuse in prezentul document.
Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit pe toata durata inscrierilor desfasurate pe site-ul www.zurli.ro.
Va multumim si va dorim distractie placuta!

calendar

Intrarea libera ( accesul se face din str. Liviu Rebreanu ) Hai la masă!

BUCUREȘTI, 24.08.2019, ora 11:00

Casa Zurli Show

Statiunea Jupiter, Mangalia, 27.08.2019, ora 20:00

cumpara bilete

Gașca Zurli Show

Năvodari, Mamaia, 28.08.2019, ora 20:30

Intrarea libera ( accesul se face din str. Liviu Rebreanu ) Lumea lui Mulțumesc

BUCUREȘTI, 31.08.2019, ora 11:00

Casa Zurli Show

Statiunea Jupiter, Mangalia, 03.09.2019, ora 20:00

cumpara bilete

Gașca Zurli Show

Năvodari, Mamaia, 04.09.2019, ora 20:30

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE